Helppoa ja nopeaa: Puukauppa saa vauhdin netistä

Tiedotteet |

Puukauppa on helppo käynnistää internetin avulla ja sähköisen tarjouspyynnön tekeminen nopeuttaa kaupan etenemistä. Tarjouspyynnön lähettäminen internetin avulla helpottaa varsinkin etämetsänomistajia. He löytävät vähällä vaivalla ja nopeasti kaukana kotiseudulta sijaitsevan metsäpalstansa puiden ostajat, joiden kilpailuttaminenkin luontuu netin avulla helposti.

Puuta ostavien yhtiöiden verkkosivuilta löytyy lomake, jonka avulla puun myyntiä harkitseva saa suoraan yhteyden metsätilan sijainpaikkakunnalla puuta ostavaan toimihenkilöön. Lomakkeeseen naputellaan metsätilan sijainti- ja muut tiedot sekä metsänomistajan yhteystiedot.

Tarjouspyynnössä metsänomistaja esittää toivomuksensa myyntimääristä ja kaupan muodosta; hän voi myydä puuta joko hankinta- tai pystykaupalla. Hankintakauppa tarkoittaa sitä, että metsäomistaja hoitaa itse puiden hakkuun ja kuljetuksen sovittuun varastopaikkaan tienvarteen. Pystykaupassa metsäyhtiö hakkaa puut ja huolehtii kuljetuksista. Puukauppaa ei toistaiseksi vielä voi allekirjoittaa sähköisesti riittävien varmistusmenetelmien puuttuessa.

Tarjouspyynnön saatuaan metsäyhtiön edustaja ottaa yhteyden puun myyjään. Ennen yhteydenottoa hän voi käydä kaupan kohteena olevassa metsässä ja tehdä yksityiskohtaisen tarjouksen puun myyjän toiveiden mukaan. Tilan metsäsuunnitelman voi myös siirtää sähköiseen muotoon, mikä helpottaa asiointia ja suunnitelman päivittämistä. Monet metsäyhtiön kanssa sopimussuhteessa olevat ja aktiivisesti metsäomaisuuttaan hoitavat metsänomistajat ovatkin siirtäneet metsäsuunnitelmansa metsäkeskuksen avulla sähköiseen muotoon.