Helmikuussa on korjattu perinteisiä talvileimikoita

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti helmikuussa yksityismetsistä 1,2 miljoonaa kuutiota puuta. Määrä oli 12 prosenttia enemmän kuin tammikuussa.

Tammi-helmikuun ostomäärä oli 21 prosenttia suurempi kuin vuoden 2009 vastaavana aikana, mutta jäi noin puoleen pitkän aikavälin keskiarvoon verrattuna.

Tukkien ostomäärä kasvoi 22 prosenttia ja kuitupuun 20 prosenttia viime vuoden tammi-helmikuuhun verrattuna. Kuusitukin ostomäärä kasvoi eniten, 28 prosenttia.

Havutukkien kantohinnat nousivat yhden prosentin tammikuuhun verrattuna ja koivutukin hinta nousi 3 prosenttia. Mänty- ja koivukuitupuun hinnat nousivat 1-2 prosenttia ja kuusikuidun hinta laski yhden prosentin. Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli keskimäärin 48–49 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 36 euroa kuutiolta, mänty- ja koivukuidusta 14 euroa ja kuusikuidusta 17 euroa kuutiolta.

Oikea-aikainen puunkorjuu on metsien parasta hoitoa

Teollisuuden käyttöön on korjattu puuta yksityismetsistä pitkällä aikavälillä keskimäärin 45 miljoonaa kuutiota vuodessa. Tämä on 80 prosenttia teollisuuden kotimaisen puun käytöstä. Puukauppoja tehdään vuosittain keskimäärin 125 000 kappaletta, mikä edellyttää noin 500 puukauppaa jokaisena arkipäivänä.

Puukaupat kannattaa tehdä silloin, kun puusto ei enää kasva ja jolloin puuston arvokaan ei enää merkittävästi lisäänny. Myös harvennushakkuut kannattaa tehdä ajoissa, sillä ne edistävät kasvamaan jätettyjen puiden kasvua ja siten lisäävät metsän tuottoa.

Puunkorjuun oikean ajankohdan voi päätellä puuston latvuksen koon perusteella. Mikäli latvus supistuu liikaa, puuston kasvu hidastuu ja lumi- ja myrskytuhojen riski kasvaa. Myös hyönteiset vahingoittavat helposti puita, joiden kasvu on jo muutenkin heikentynyt.

Lisätietoja:
Anu Islander, metsäasiantuntija,
Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678