Helmikuun puukauppa viime vuosia vilkkaampaa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti helmikuussa yksityismetsistä 2 miljoonaa kuutiota puuta. Määrä oli yli kaksinkertainen vuoden 2011 helmikuuhun verrattuna. Kysyntää riittää kaikille puutavaralajeille.

Tammi-helmikuun ostomäärä, 4,6 miljoonaa kuutiota, oli lähes 3 miljoonaa kuutiota suurempi kuin vuoden 2011 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä nousi 2,1:een ja kuitupuun 2,4 miljoonaan kuutioon.

Kantohinnat nousivat

Tukkien kantohinnat nousivat 3–4 prosenttia tammikuuhun verrattuna. Havukuitupuun hinnat nousivat 4–5 prosenttia ja koivukuidun hinta 2 prosenttia.

Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli helmikuussa keskimäärin 51–52 euroa kuutiolta ja mänty- ja kuusipikkutukin 23–24 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 41 euroa kuutiolta, mänty- ja koivukuidusta 15 euroa ja kuusikuidusta 17 euroa kuutiolta.

Kaikelle puulle on kysyntää

Kulunut talvi toi haasteita puunkorjuuseen. Tulevalle kesälle suunniteltuja kohteita jouduttiin korjaamaan alkutalvesta, sillä joulukuulle jatkuneet vesisateet pitivät maan liian pehmeänä. Kohteille, joita voidaan hakata vain talvella maan ollessa jäässä, päästiin vasta tammikuussa.

Keväällä ja kesällä korjattaville kohteille on tarvetta sekä tukin, kuitupuun että energiapuun osalta.

Oikea-aikaiset metsänhoitotyöt parantavat metsän tuottoa

Oikeinajoitetuilla metsänhoitotöillä ja puunkorjuulla metsänomistaja voi parantaa metsäomaisuutensa kuntoa ja lisätä metsätalouden kannattavuutta. Esimerkiksi ajoissa tehdyt harvennushakkuut edistävät puiden kasvua ja lisäävät siten metsän tuottoa. Uudistushakkuun aika on, kun puuston kasvu hiipuu eikä puuston arvo siten enää merkittävästi lisäänny. 

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678, 040 729 3678