Helmikuun puukauppa vaisua: Puuta ei edelleenkään saada kotimaasta riittävästi

Tiedotteet |

Teollisuus osti helmikuussa puuta yksityismetsistä runsaat puolet ennätysvilkkaan helmikuun 2007 ostoista. Puuvarastot vähenevät nopeasti, koska puuta ei edelleenkään ole riittävästi tarjolla.

 

Kotimaista raaka-ainevajetta on alkuvuonna korvattu tuonnilla. Kotimaasta tarvitaan erityisesti harvennuskohteista saatavaa kuitupuuta ja kesällä korjattavia kohteita.

Kotimaan odottavalla kannalla olevan puukaupan vuoksi puun markkinoille tuloa edistävät verokannustimet on toteutettava nopeasti. Tasainen puun saatavuus kilpailukykyiseen hintaan on teollisuuden kannattavan toiminnan edellytys.

Tammi-helmikuun ostot – noin 3,5 miljoonaa kuutiota – jäivät alle puoleen viime vuoden tammi-helmikuun ostoista. Mäntytukkia on ostettu tammi-helmikuussa 36 %, kuusitukkia 26 % ja koivutukkia 48 % viime vuoden vastaavan ajan ostoista. Mäntykuitupuuta on saatu ostettua 66 %, kuusikuitupuuta 44 % ja koivukuitupuuta 74 % viime vuoteen verrattuna.

Vuoden 2007 helmikuuhun verrattuna mäntytukin kantohinta on noussut 4 % ja koivutukin 8 %. Kuusitukin hinta on samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Mänty- ja koivukuidun kantohinta on 8–10 % korkeampi ja kuusikuidun hinta lähes viime vuoden helmikuun tasolla.

Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli tammikuussa keskimäärin 57 euroa ja koivutukin 48 euroa/m3. Mänty- ja koivukuidun kantohinta oli keskimäärin 16 euroa/m3 ja kuusikuidun 23 euroa/m3.

Kuitupuulla ja hankintakaupoilla hyvä markkinatilanne

Teollisuus tarvitsee puuta enemmän kuin sitä on tarjolla. Erityisesti kuitupuulla on runsaasti  kysyntää, mikä kannustaa tekemään rästiin jääneitä harvennuksia. Myös metsänomistajien itse korjaamalla hankintapuulla on hyvä markkinatilanne.

Hankintakauppoina ostettu määrä kasvoi 10 % vuoteen 2007 verrattuna. Hankintakauppojen osuus on kasvanut 44 %:iin, kun se viime vuoden tammi-helmikuussa oli vain 19 %. Tukkien hankintahinnat ovat nousseet vuoden aikana 13-16 % ja kuitupuiden 16-28 %.

Lisätietoja antaa:

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6678