Helmikuun puukauppa oli hiljaista

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti helmikuussa yksityismetsistä 0,8 miljoonaa kuutiota puuta. Määrä oli viidenneksen vähemmän kuin tammikuussa. Pystykauppoina ostettu määrä kasvoi kymmenyksen, mutta hankintakauppojen määrä laski puoleen. Puun kysyntä on hyvä.

Tammi-helmikuun ostomäärä, 1,7 miljoonaa kuutiota, oli 23 prosenttia pienempi kuin vuoden 2010 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä laski kolmanneksen ja kuitupuun 17 prosenttia viime vuoden tammi-helmikuuhun verrattuna.

Kantohinnat nousivat

Tukkien kantohinnat nousivat 2–3 prosenttia tammikuuhun verrattuna. Mänty- ja koivukuitupuun hinnat nousivat 1–2 prosenttia ja kuusikuidun hinta 3 prosenttia.

Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli helmikuussa keskimäärin 52–53 euroa kuutiolta. Mäntypikkutukin keskihinta oli 23 ja kuusipikkutukin 27 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 40 euroa kuutiolta, mänty- ja koivukuidusta 15 euroa ja kuusikuidusta 18 euroa kuutiolta.

Kaikkea puuta halutaan ostaa

Kulunut talvi on ollut onnistunut puunkorjuun kannalta. Korjuukoneet ovat päässeet kohteille, joita voidaan hakata vain talvella maan ollessa jäässä. Uusille keväällä ja kesällä korjattaville kohteille on tarvetta. Sekä tukeille, kuitupuulle että energiapuulle on kysyntää.

Pohjois-Afrikan sahatavaraviennissä elpymisen merkkejä

Viime vuonna 25 prosenttia sahatavaraviennistä suuntautui Pohjois-Afrikan maihin. Viime aikojen levottomuudet ovat haitanneet vientiä erityisesti Egyptiin. Toimitusten keskeytymistä pidetään tilapäisenä häiriönä, sillä Pohjois-Afrikan maissa on suuri tarve rakentamisen jatkamiseen. Merkkejä viennin uudelleenviriämisestä onkin jo nähty.

Metsäomaisuutta kannattaa hoitaa oikea-aikaisilla hakkuilla ja metsänhoitotöillä

Oikea-aikaiset toimenpiteet vaikuttavat oleellisesti metsätalouden kannattavuuteen. Ajoissa tehdyt harvennushakkuut edistävät kasvamaan jätettyjen puiden kasvua ja siten lisäävät metsän tuottoa. Uudistushakkuu kannattaa tehdä silloin, kun puusto ei enää kasva ja puuston arvo ei enää merkittävästi lisäänny.

Lisätietoja:

Anu Islander, metsäasiantuntija,
Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678