Helmikuun puukauppa hiljaista

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti helmikuussa 2009 yksityismetsistä noin 550 000 kuutiota puuta. Määrä on alle puolet tammikuun ostomäärästä. Heikentynyt vientikysyntä ja edellisinä vuosina ostettujen talvileimikoiden korjuu ovat vähentäneet ostotarvetta.

Metsäteollisuuden vientikysynnän nopea heikentyminen viime vuoden lopulla käänsi Suomessa alan tuotannon jyrkkään laskuun. Päämarkkinoilla Euroopassa talouden taantuma on vuoden alussa edelleen syventynyt ja tuotteiden kysyntä normaalia heikompaa. Tämä on heijastunut helmikuun puuraaka-aineen ostoihin. Paperien ja kartonkien tuotannosta viedään muihin maihin yli 90 prosenttia. Puutuoteteollisuudessa viennin osuus on myös korkea, noin 60 prosenttia.      

 

Tammi – helmikuussa puuta ostettiin yksityismetsistä yhteensä lähes 1,9 miljoonaa kuutiota, joka on 46 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Mäntytukkia ostettiin 37 prosenttia, kuusitukkia 29 prosenttia ja koivutukkia 52 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi – helmikuussa. Mäntykuitupuuta ostettiin 53 prosenttia, kuusikuitupuuta 40 ja koivukuitupuuta 57 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2008 tammi – helmikuussa.

Puun hinta ei ole seurannut kysynnän laskua

 

Kuitupuiden hinnat nousivat tammikuusta prosentilla, kun taas havutukkien kantohinnat laskivat 3 ja koivutukin kantohinta 6 prosenttia. Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli keskimäärin 45 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 40 euroa kuutiolta. Mänty- ja koivukuidusta maksettiin 14–15 euroa ja kuusikuidusta 20 euroa kuutiolta. 

Lisätietoja:

 

Anu Islander, metsäasiantuntija, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry,
puh. 09-132 6678, 040 729 3678