Heinäkuun puukauppatilastot: Veropäätös käynnisti nopeasti puukaupan

Tiedotteet |

Kotimainen puukauppa nousi heinäkuun viimeisellä viikolla heti hallituksen metsäveropäätöksen jälkeen yli pitkän aikavälin viikkokeskiarvojen.

Puukauppa hiljenee yleensä kesälomien ajaksi, mutta nyt heinäkuun viimeisen viikon ostot ylittivät puoli miljoonaa kuutiota.

Koko heinäkuussa metsäteollisuus sai ostettua yksityismetsistä 1,8 miljoonaa kuutiota puuta, mikä jäi viidenneksen sekä kesäkuusta että edellisen vuoden heinäkuusta. Kuluvan vuoden tammi-heinäkuun ostot, yhteensä 12,2 miljoonaa kuutiota, jäivät hieman yli puoleen viime vuoden vastaavasta määrästä. Mikäli tavoitteeksi asetettaisiin keskimääräinen vuoden ostomäärä, puukaupan tulisi käydä miljoonan kuution vauhdilla joka viikko koko loppuvuoden.

Teollisuus tarvitsee nyt erityisesti kuitupuuta. Mäntykuitupuuta teollisuus sai ostettua tammi-heinäkuussa 74 % ja koivukuitua 82 % viime vuoden vastaavan ajan määrästä. Kuusikuitupuun ostot jäivät alle puoleen viime vuoden vastaavasta ajasta. 

Koivutukkia saatiin ostettua yli puolet viime vuoden tammi-heinäkuun määrästä, mutta mänty- ja kuusitukin ostot jäivät noin kolmannekseen. Tukkipuun kauppaa hiljentää sahatavaran heikko maailmanmarkkinakysyntä ja puun korkea hinta.

Puun hinta on säilynyt korkeana

Kantohinnat pysyivät heinäkuussa kesäkuun tasolla. Mäntytukin kantohinta oli keskimäärin 59 euroa kuutiolta, kuusitukista maksettiin keskimäärin 60 euroa kuutiolta ja koivutukista 51 euroa kuutiolta.

Mänty- ja koivukuidusta maksettiin keskimäärin 16–17 euroa kuutiolta ja kuusikuidusta 23 euroa kuutiolta.

Edelliseen normaaliin puukauppavuoteen 2006 verrattuna hinnat ovat huomattavasti korkeammalla. Havutukki on 21–26 %, koivutukki 18 %, mänty- ja koivukuitu 32–35 % ja kuusikuitu 6 % kalliimpaa kuin vuoden 2006 heinäkuussa.

Puolet puukaupoista on hankintakauppoja

Metsänomistajien itse korjaaman hankintapuun markkinatilanne on ollut hyvä koko alkuvuoden ja hankintakauppojen osuus onkin kasvanut. Tammi-heinäkuussa ostetusta määrästä yli kolmannes oli hankintakauppoja, kun viime vuoden vastaavana aikana osuus oli vain 15 %.

Puun ostomäärä yksityismetsistä

Kantohinnat

Lisätietoja antaa:

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6678, 040 729 3678