Heinäkuun puukaupassa positiivisia merkkejä

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden tammi-heinäkuun puukaupat yksityismetsistä jäivät noin 3,7 miljoonaan kuutioon. Ostot olivat hieman yli kolmannes eli 35 prosenttia viime vuoden vastaavana aikana ostetusta määrästä.

Vaikka EK:n suhdannebarometrin mukaan suhdannekuva on kokonaisuutena edelleen varsin synkkä, metsäteollisuuden suhdanneodotuksissa on nähtävissä hienoista paranemista. Tämä näkyy myös viime viikkojen puukaupan hienoisena piristymisenä.

Heinäkuun puunostomäärä nousi 11 prosentilla kesäkuusta ja oli noin 398 000 kuutiometriä. Mäntytukin ostot jäivät 62 prosenttia, kuusitukin 61 prosenttia ja koivutukin 76 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa.

Mänty- ja koivukuitupuun ostomäärät olivat noin 75 prosenttia ja kuusikuitupuun 69 prosenttia pienempiä
kuin vuoden 2008 vastaavana aikana.

Hinnat lähes ennallaan

Mänty- ja kuusitukin kantohinnat laskivat 2 prosenttia kesäkuusta heinäkuuhun ja olivat keskimäärin 43 euroa kuutiolta. Koivutukin hinta laski 3 prosenttia kesäkuusta ja siitä maksettiin keskimäärin
36 euroa kuutiolta.

Mäntykuidun kantohinta laski yhdellä prosentilla, kuusikuidun 8 ja koivukuidun 6 prosenttia. Mäntykuidusta maksettiin 13, kuusikuidusta 18 ja koivukuidusta 12 euroa kuutiolta.

Tukilla on kysyntää – veroetu kannattaa hyödyntää

Sahat tarvitsevat puuta markkinoille kilpailukykyiseen hintaan, jotta tuotantoa ei jouduta rajoittamaan raaka-ainepulan vuoksi. Tukkipuun ostomäärä on tammi-heinäkuussa laskenut 63 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hakkuumahdollisuuksista jää vuosittain viidennes käyttämättä, koska puuta ei saada metsistä markkinoille. Maamme yksityiset metsänomistajat ovatkin avainasemassa metsäteollisuuden puuhuollon turvaajina. Puunmyyjien kannattaa hyödyntää puun myyntitulon 50 prosentin veroetu vielä loppuvuonna.

Lisätietoja antaa:

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6678