Hallitus piti lähes täysin lupauksensa teollisuudelle

Tiedotteet |

Hallitus piti kehysriihessä kiinni vuoden takaisesta lupauksestaan välttää teollisuuden kustannusten ja säätelytaakan lisäämistä loppuvaalikauden aikana.

”Metsäteollisuuden kilpailukyvyn kannalta oli merkittävää, että hallitus torjui yksiselitteisesti virkamiesesitykset teollisuuden sähköveron nostosta ja energiaintensiivisten yritysten energiaveroleikkurin heikentämisestä. On myös myönteistä, että vuodelle 2015 päätetystä turveveron korotuksesta luovuttiin”, sanoo Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja.

Positiivista oli myös päätös panostaa kasvupaketissa innovaatiorahoitukseen, muun muassa Teollisuussijoitukselle myönnettiin valtuudet biotalousyrityksien pääomasijoituksiin. Suomalaisen osaamisen on matalasuhdanteessakin pysyttävä kilpailijamaiden tahdissa, jotta saamme luotua uusia menestysaloja.

Hallituksen päätöksillä on myös kustannusvaikutuksia teollisuudelle. Esimerkiksi lämmitys- voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden verojen korotukset vaikuttavat myös teollisuuteen. Perusväylänpidon rahoituksen leikkaus on pettymys ja se pahentaa entisestään Suomen tiestön korjausvelkaa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600