Hallituksen ydinenergiaesitys turvaa uusiutuvan energian tuotannon

Tiedotteet |

Hallituksen ydinenergiaesitys parantaa metsäteollisuuden toimintamahdollisuuksia Suomessa. Bioenergian osuutta kasvatettaessa on erittäin tärkeää varmistaa metsäteollisuuden raaka-aineen saanti.

”Hallituksen ydinenergiaesitys parantaa toteutuessaan metsäteollisuuden toiminta- ja investointiedellytyksiä Suomessa. Ydinvoiman lisärakentaminen antaa metsäteollisuudelle eväät kehittää monipuolistuvaa jalostusta ja lisätä metsäenergian hyödyntämistä”, sanoo Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja, Metsäliiton pääjohtaja Kari Jordan.

 

Metsäteollisuuden kilpailukykyisten tehtaiden tuotanto ja sähkönkäyttö kasvavat Suomessa pitkällä aikavälillä tämän hetken rakennemuutoksesta huolimatta. Yritykset arvioivat sähkön tarpeensa kasvavan vuoteen 2020 mennessä taantumaa edeltäneelle tasolle 27-28 terawattituntiin.

 

Myös metsäteollisuuden verkkosähkön tarve kasvaa tulevaisuudessa, koska tuotteiden jalostusarvon kasvattaminen ja uusien tuotteiden valmistus perustuvat lisääntyvään sähkön käyttöön. Mikäli maahamme rakennetaan 3-5 biojalostamoa, ne käyttävät yhteensä 1,5 – 2,5 terawattituntia vuodessa verkkosähköä.

 

"Bioenergian tukipäätösten jatkovalmistelussa on erittäin tärkeää varmistaa metsäteollisuuden raaka-aineen saanti, kuten hallitus on luvannut. Jalostukseen soveltuvaa puuta ei saa tukitoimin ohjata poltettavaksi", muistuttaa puheenjohtaja Kari Jordan.

 

Kun puuta jalostetaan enemmän, myös energiakäyttöön tulevan metsäbiomassan määrä lisääntyy. Kustannustehokkain tapa edistää uusiutuvan energian tuotantoa Suomessa on huolehtia metsäteollisuuden tuotannon kehittymisestä.

 

Metsäteollisuus tuottaa 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Edellisen ydinvoimapäätöksen jälkeen metsäteollisuus on sijoittanut uusiutuvan energian tuotantoon yli miljardi euroa ja minkä ansiosta metsäenergian käyttö on kolminkertaistunut. 

 

Lisätietoja:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 66 00

Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6611, 040 535 0501