Hallituksen on pysyttävä kilpailukykysopimuksen takana – teollisuuden kustannuksia ei saa lisätä

Tiedotteet |

Hallituksen on puolivälitarkastelussaan parannettava suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä maailmanlaajuisessa kansainvälisessä kilpailussa. Sen on myös noudatettava hallitusohjelman lupausta, ettei teollisuuden kustannuksia lisätä kuluvan vaalikauden aikana. Osana kilpailukykysopimusta hallitus sitoutui luopumaan teollisuuden energiaverojen korotuksista ja sitoumuksesta on pidettävä kiinni.

Suomen kustannuskilpailukyky on erityisesti tehdasteollisuuden osalta heikentynyt merkittävästi finanssikriisin jälkeen. Jo tehdyillä ja tulevilla teollisuuspoliittisilla päätöksillä ratkaistaan Suomen kilpailukyvyn suunta.

”Metsäyhtiöiden tuotannosta 90 prosenttia menee vientiin eikä kotimaan kustannuksia voi maailmanmarkkinoilla siirtää hintoihin. Energiaintensiivisen teollisuuden kustannuskilpailukykyyn vaikuttavat merkittävästi muun muassa energiaverotus ja sen taso suhteessa kilpailijamaihin. Esimerkiksi paperiteollisuuden energiavero on jo nyt Suomessa kilpailijamaita korkeampi. Kun kilpailukyky on kunnossa, saamme turvattua suomalaisen teollisuuden työpaikat ja paremmat toimintaedellytykset uusien työpaikkojen synnylle”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Tutkimustoiminta ja innovaatiot ovat metsäteollisuuden tulevaisuudelle elintärkeitä. Metsäteollisuus tekee tutkimustoiminnassaan laaja-alaista yhteistyötä pk-yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Julkista innovaatiorahoitusta tulee kasvattaa ja se pitää kohdistaa yritysvetoiseen kumppanuusmalliin perustuvaan innovaatio- ja tutkimustyöhön.

”Niin kutsutun metsähakesähkötuen poistaminen vapauttaisi tarvittavia euroja yrityksiä hyödyttävään tutkimusrahoitukseen. Sähkön tuotantoon tarkoitettu tuki tyrehdyttää sahojen purun ja kuoren käytön ja kuluttaa valtion rahoja”, muistuttaa Jaatinen.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n rahoitusta on vahvistettava edelleen, jotta ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Vapaaehtoisuuteen perustuvaa METSO:a kannattavat niin teollisuus, maanomistajat kuin ympäristöalan toimijat.

Lisätietoja antaa

Timo Jaatinen

Toimitusjohtaja

(09) 132 6600