Hallituksen esitys ympäristönsuojelulaiksi vaatii vielä hiontaa

Tiedotteet |

Hallitus on tänään hyväksynyt esityksen ympäristönsuojelulaiksi. Lain keskeinen tavoite on saattaa voimaan EU:n teollisuuspäästödirektiivi. Tämän osalta lakiesitys on suhteellisen hyvä. Sen sijaan turvetuotannon luvituksen osalta esitys vaatii vielä selkeytystä. 

Lakiesityksessä ehdotetaan turvetuotannolle sijoituspykälää, jonka tavoitteena on ottaa huomioon luonnonarvot aiempaa tarkemmin myönnettäessä turvetuotannon lupia. Vuoden alussa lausunnolla olleeseen lakiluonnokseen verrattuna tätä niin sanottua luonnonarvopykälää on muutettu parempaan suuntaan. Esitys jättää valitettavasti vieläkin mahdollisuuden pitkiin valitusprosesseihin. Eduskunta käsittelee lakiesityksen kevätistuntokaudella. Tällöin on mahdollisuus selkeyttää lakiehdotusta siten, että minimoidaan tulkinnanvaraisuudet ja niistä mahdollisesti aiheutuvat valitusprosessit.

Keskeistä lakiuudistuksessa on vuonna 2010 hyväksytyn EU:n teollisuuspäästödirektiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä.

”Vaikeaselkoisen direktiivin toimeenpano on metsäteollisuuden näkökulmasta toteutettu suhteellisen hyvin. Ympäristölupamenettelyn selkeyttämisen osalta jää kuitenkin paljon toivomisen varaa”, toteaa Metsäteollisuus ry:n ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt.

Syksyllä käynnistyneessä ympäristönsuojelulain toisessa vaiheessa on toteutettava hallitusohjelman keskeinen tavoite ympäristölupamenettelyn selkeyttämisestä. Tavoite voidaan saavuttaa ympäristönsuojelun tasosta tinkimättä. Ympäristölainsäädännössä on vältettävä ylisääntelyä ja tarpeetonta byrokratiaa.

Metsäteollisuus on vuosikymmenten ajan järjestelmällisesti panostanut ympäristönsuojeluun ja on onnistunut toimimaan ympäristöasioissa edelläkävijänä. Metsäteollisuus julkisti viime keväänä alan yhteiset ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset. Metsäteollisuuden kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden edellytyksenä on ennakoitavissa oleva sekä vakaa toiminta- ja investointiympäristö.

Lisätietoja antaa:
Fredrik Blomfelt, ympäristöpäällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6640, 040 705 7389