Hallituksen energiaverolinjaukset kohdistuvat raskaasti metsäteollisuuteen

Tiedotteet |

Hyvällä kansallisella energiapolitiikalla on vauhditettava Suomen kehitystä modernin biotalouden suunnannäyttäjäksi Euroopassa, jossa on ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi lisättävä uusiutuvien raaka-aineiden ja energialähteiden käyttöä.

Metsäteollisuus tarjoaa kustannustehokkaita teollisen mittakaavan ratkaisuja molempiin haasteisiin. Taantuman jälkeiset energiaverojen mittavat korotukset ovat täysin ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa.

Hallituksen eilinen esitys korottaa metsäteollisuuden energiaverot yli kaksinkertaisiksi. Lisäksi metsien, tehtaiden ja terminaalien koneiden polttoaineiden verotukseen esitetään merkittävää korotusta. Energiaintensiivisenä alana metsäteollisuus kärsii korotuksista eniten. Kustannuksia nostaa myös kiinteistöveron korotus. Hallituksen on syytä ensin arvioida verotuksen kokonaisrakenteen uudistustarve ennen kuin yksittäisillä toimenpiteillä lisätään teollisuuden kustannusrasitetta.

 

 

Energiaverojen korotukset heikentävät metsäteollisuuden mahdollisuuksia kehittää päästötöntä energiaa ja biopolttoaineita omien tuotantoprosessiensa yhteydessä. Samalla esitetyt ratkaisut nostavat merkittävästi suomalaisen tuotannon kustannuksia.

 

Kansainvälisillä markkinoilla lisäkustannuksia ei voi siirtää tuotteiden hintoihin. Esimerkiksi Ruotsin metsäteollisuudella, joka ei maksa sähköveroa, on jo nyt 65 miljoonan euron vuosittainen kustannusetu verrattuna suomalaiseen tuotantoon. Esitetty sähköveron lähes kolminkertaistuminen lisää entisestään Ruotsin teollisuuden kilpailuetua.

USA:ssa valtio on ryhtynyt tukemaan sellu- ja paperiteollisuuden yhteydessä tapahtuvaa energiantuotantoa valmisteveron määräaikaisella hyvityksellä, jonka määrä voi nousta jopa 50 prosenttiin sellun markkinahinnasta. Kokonaisuudessaan tämä verotuki sellu- ja paperiteollisuudelle voi nousta jopa 2,5 miljardiin dollariin.

 

Kustannustehokasta uusiutuvan energian tuotantoa on edistettävä

 

Energiaintensiivisen teollisuuden ohjauskeinoksi on Euroopassa valittu päästökauppa. Päästökaupan kustannukset yhdessä kansallisten energiaverojen nousun kanssa merkitsevät tuplarasitetta metsäteollisuudelle ja vievät pohjan mahdollisuuksilta kehittää edelläkävijänä uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden tuotantoa Suomessa.

 

Lähes 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta tuotetaan metsäteollisuuden tuotantoprosessien osana. Noin 40 prosenttia tehtaille tulevasta puusta päätyy eri vaiheiden kautta bioenergiaksi. Uusiutuvan energian tavoitteeseen pääsemiseksi on käytettävä kaikki metsäteollisuuden tarjoamat mahdollisuudet lisätä monipuolista puunkäyttöä.

 

Lisätietoja antaa:

Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6611 tai 040 – 535 0501