Hallitukselta odotetaan ratkaisuja teollisuuden energia- ja kuljetuskustannusten hillitsemiseksi

Tiedotteet |
Hallituksen on elokuun budjettiriihessä päätettävä kasvua edistävistä ja teollisuuden kilpailukykyä parantavista toimista mm. alentamalla teollisuuden energia- ja polttoainekustannuksia. Energiaveroja on ollut määrä keventää muun muassa energiaveroleikkuria kehittämällä, mutta nyt esimerkiksi metsäteollisuuden energia- ja polttoaineverot uhkaavat nousta 80 miljoonaa euroa vuodessa.

Syksyllä 2009 hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta lupasi huolehtia metsäteollisuuden energiaverotuksen kilpailukykyisyydestä, kun kävi ilmi, että Kela-maksun kompensoimiseksi suunnitellut veronkorotukset nostaisivat teollisuuden energiaverot moninkertaisiksi keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna. Mikäli kaikki suunnitellut korotukset toteutetaan, metsäteollisuuden energia- ja polttoaineverot nousevat 80 miljoonaa euroa yhteensä 224 miljoonaan euroon.

Energiaverojen palautusjärjestelmän eli ns. energiaveroleikkurin muuttamisesta on päätettävä direktiivin sallimissa rajoissa, jotta teollisuuden energiaverot saadaan laskettua kilpailijamaiden tasolle. Energiaveroleikkuria on uudistettava vuoden 2011 alusta ja verot, jotka ylittävät 0,5 prosenttia jalostusarvosta, on palautettava kokonaan. Järjestelmää on myös muutettava siten, ettei energiaveroleikkuri kohtele eri yrityksiä eri tavoin. Mikäli leikkuria ei muuteta nykymallista, yritysten välille syntyy veronkorotusten ja Kela-maksun alennuksen nettovaikutuksena erittäin suuria kustannuseroja. 

Suomen energiaverot ovat jo nyt merkittävästi suuremmat kuin kilpailijamaissa. Esimerkiksi Ruotsin metsäteollisuus ei maksa energiaveroa lainkaan, joten sillä on Suomen metsäteollisuuteen verrattuna 65 miljoonan euron kustannusetu. Mikäli Suomen veroleikkuria ei lupauksista huolimatta muuteta, ero Ruotsin hyväksi kasvaa jopa 130 miljoonaan euroon.

Ensi vuodelle on suunnitteilla polttoaineverojen korotuksia, jotka nostavat paljon kuljetuspalveluja ostavan metsäteollisuuden kustannuksia edelleen. Dieselveron ja moottoripolttoöljyn verotuksen kiristäminen aiheuttaa metsäteollisuudelle 20 miljoonan euron lisälaskun, mikäli korotuksia ei kompensoida esitetyllä kuorma-autojen käyttövoimaveron alennuksella.

Teollisuuden kilpailukykyä rasittavia valtiovallan toimia ovat myös ratamaksujen korotuksista ja VR:n muutosohjelmasta aiheutuvat rautateiden tavaraliikenteen kuljetusmaksujen korotukset, joka ovat tänä vuonna yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Liikenneministeri Vehviläiselle huhtikuussa esitetyt toimenpiteet tavaraliikenteen ratamaksujen väliaikaiseksi huojentamiseksi on myös toteutettava budjettiriihessä. 

Suunnitellut energia- ja polttoainekustannuksia nostavat verot ja maksut:

<><> 
   Nykyvero   Suunniteltu vero  Muutos             
Sähkö- ja lämmityspolttoaineet      70 milj. e 130 milj. e  + 60 milj. e
Kuljetusten dieselvero 65 milj. e 80 milj. e +15 milj. e
Moottoripolttoöljyn vero(metsä- ja työkoneet)        9 milj. e 14 milj. e  + 5 milj. e
VR:n kuljetusmaksujen korotukset                          + 10 milj. e
Työnantajan Kela-maksun poisto      -50 milj. e
Kela-maksun poisto sekä energia-ja kuljetuskustannusten  nousu yhteensä      +40 milj. e

 
Työnantajien Kela-maksun poisto toi vuoden 2010 alusta metsäteollisuudelle 50 miljoonan euron kustannussäästöt. Kela-päätöksen rahoituksesta ja muista valtiovallan toimista uhkaa kuitenkin tulla kilpailukykyä heikentävät 90 miljoonan euron kustannukset, mikäli niitä ei kompensoida teollisuudelle asianmukaisesti.

Lisätietoja antavat:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, 09 – 132 6600
Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6611 tai 040 535 0501
Harri Rumpunen, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6614 tai 0400 – 634 614