Hallitukselta hyviä logistiikkapäätöksiä, energiaveron korotus heikentää kasvumahdollisuuksia

Tiedotteet |

Hallituksen päätös uudesta, päästöttömille sähköntuotantomuodoille kohdennetusta rangaistusverosta (windfall-vero) heikentää suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia.

Tänään budjetin kehysriihessä on päätetty windfall-veron käyttöönotosta vuonna 2014. Kehysriihineuvotteluissa päätettiin myös määrärahoista eräisiin metsäteollisuuden kannalta tärkeisiin logistisiin hankkeisiin.

”Windfall-vero on takaisku kotimaiselle metsäteollisuudelle ja sen toimintaedellytyksille. Viime syksyn raamisopimuksen yhteydessä sovittiin energiavaltaisen teollisuuden energiaverotuksen kohtuullistamisesta lähelle kilpailijamaiden tasoa. Sen seurauksena metsäteollisuuden tuotantoa siirtyi muista maista Suomeen. Windfall-veron myötä sovittu energiaverotuksen kohtuullistaminen sulaa olemattomiin”, sanoo Metsäteollisuus ry:n energia- ja infrastruktuurijohtaja Jouni Punnonen.

Kehysriihessä on sovittu raakapuun rautatiekuljetusjärjestelmän kehityshankkeesta, jonka tarkoituksena on tehostaa toimintaa ja alentaa kuljetuskustannuksia keskittämällä toimintaa nykyistä suurempiin terminaaleihin ja siirtymällä suurempiin junapituuksiin.

Hallitus teki kehysriihessä periaatepäätöksen kaksoisraiteen suunnittelun aloittamisesta välille Luumäki-Imatra sekä ratavälin parantamiseksi Imatralta Venäjälle. Venäjän WTO-jäsenyyden myötä ja alenevien tullien vuoksi sekä Venäjän tuonnin että viennin odotetaan piristyvän. Nyt tehtyjen päätösten arvioidaan parantavan idänkaupan toimintaedellytyksiä jatkossa.

”Logistiikan toimivuus ja kustannustaso Suomessa ovat niitä tekijöitä, joihin pystytään vaikuttamaan kotimaisella päätöksenteolla. Kehysriihessä tehdyt logistiikkapäätökset parantavat kuljetusten toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta”, sanoo Punnonen.

Lisätietoja: Jouni Punnonen, energia- ja infrastruktuurijohtaja, Metsäteollisuus ry, puh.
040 720 4256