Hallituksella oikea tavoite – kehysriihestä odotetaan käytännön toimia

Tiedotteet |

Hallitus korosti puolivälitarkastelussaan, että Suomen on vahvistettava kilpailukykyään. "Metsäteollisuuden kannalta tavoite on hyvä, mutta konkretia puuttuu. Hallituksen on päätettävä maaliskuun kehysriihessä selkeistä toimenpiteistä, joilla kilpailukykyvammat korjataan", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

"Talouskasvun vauhdittamiseksi tarvitaan välittömästi vahvoja toimia, joilla vientiteollisuuden kilpailukykyä parannetaan. Ilman elinvoimaista vientiteollisuutta ei maamme taloutta saada elpymään", jatkaa Jaatinen.

Metsäteollisuuteen kohdistuvien kustannusten summa kohtuuton

Vuonna 2015 voimaan tulevan rikkidirektiivin kustannusnousu on kompensoitava vientiteollisuudelle.

"On myönteistä, että hallitus on päättänyt välttää teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä sekä sitoutuu kompensoimaan rikkidirektiivistä teollisuudelle aiheutuvia haittoja", sanoo Jaatinen. 

Kompensointi voidaan osittain toteuttaa ottamalla Suomessa käyttöön EU:n päästökauppadirektiivin mahdollistama valtiontuki. Lisäksi energiaverotusta on laskettava edelleen EU:n sallimalle minimitasolle hallitusohjelman linjausten mukaisesti.  Raskaan liikenteen dieselveron palautusjärjestelmä on myös otettava käyttöön. Teollisuuden kuljetuskustannuksia nostavat meriliikenteen väylämaksut ja rataverot on poistettava.

Metsäteollisuutta uhkaavat rikkidirektiivin lisäksi monet kotimaiset lisäkustannukset. Päästöttömille sähköntuotantomuodoille kohdennetun rangaistusveron (windfall-vero) on suunniteltu tulevan voimaan vuonna 2014. Verosta on luovuttava, sillä se heikentäisi entisestään alan kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia.

Metsäteollisuus tarvitsee puuta jalostettavaksi tasaisesti ja kilpailukykyisillä kustannuksilla. Siksi on tärkeää kannustaa metsänomistusta ammattimaisempaan suuntaan puukaupan vauhdittamiseksi ja metsätilarakenteen eheyttämiseksi.

Lisätietoja:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600