Hakkuutavoittain julkaistavat hintatiedot helpottavat ja edistävät puukauppaa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus kerää ja julkistaa tehtyjen puukauppojen hintatiedot hakkuutavoittain marraskuusta alkaen. Tarkemmat hintatiedot parantavat puumarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja helpottavat sekä ostajien että myyjien päätöksentekoa kaupantekotilanteessa.

"Pystykauppojen keskikantohintaan perustunut hintainformaatio on aikansa elänyt. Karkean tason hintatiedot ovat aiheuttaneet markkinoilla epätietoisuutta eivätkä ole olleet omiaan lujittamaan luottamusta puumarkkinoiden toimintaa", sanoo metsä- ja ympäristöjohtaja Anders Portin Metsäteollisuus ry:stä.

"Jatkossa metsänomistaja saa käyttöönsä aiempaa tarkemmalla aluejaolla kootut hintatiedot erikseen ensiharvennusten, muiden harvennusten ja uudistushakkuiden osalta. Myös pikkutukkien hintatiedot raportoidaan erikseen. Tämä tarkentaa eri käyttötarkoituksiin soveltuvan puun hintatietoja."  

Kantohinnat julkaistaan jokaiselle hakkuutavalle erikseen puutavaralajeittain ja hinta-alueittain. Hinnat raportoidaan edelleen myös aiemman tilastointitavan mukaisesti keskikantohintoina, mikä helpottaa pitkän aikavälin puukauppatilastojen vertailua.

Suomi on puukauppatilastoinnin edelläkävijä

Suomessa julkaistava puun hintainformaatio on ainutlaatuista maailmassa. Missään muussa maassa puun hintoja ei tilastoida viikoittain. Esimerkiksi Ruotsissa puukauppojen kattavat hintatiedot julkaistaan kerran vuodessa.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puun ostot kattavat keskimäärin 84 prosenttia yksityismetsien puukaupasta. Alueellinen kattavuus vaihtelee 77 ja 96 prosentin välillä. Vaikka tilastoinnin piirissä on jo valtaosa puun ostajista, alueellisen kattavuuden parantamiseksi on erittäin tärkeää saada tilastointiin mukaan loputkin puun ostajat.

Tietojen aiempaa tarkempi kerääminen on aloitettu lokakuun alusta. Tiedot raportoidaan uudella tavalla marraskuun alusta lähtien. Puunostajat toimittavat tiedot Metlaan, joka vastaa Suomen virallisista metsätilastoista.

Koko maata koskevat tilastokuviot ovat kaikkien tiedontarvitsijoiden käytettävissä Metsäteollisuus ry:n tilastopalvelusta:

Puukauppatilastot

Lisätietoja antavat:

Anders Portin, metsä- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6610, 040 – 586 6179

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6678, 040 – 729 3678