Fossiilisia polttoaineita korvattava uusiutuvalla energialla – puuta lisää jalostukseen ja energiaksi

Tiedotteet |

Suomen ympäristökeskuksen tänään julkaisema selvitys tarkastelee puun energiakäytön ilmastovaikutuksia. Uusiutuvalla polttoaineella korvataan ilmaston kannalta huonompaa fossiilista polttoainetta.

Hyvällä ilmastopolitiikalla on kannustettava lisäämään metsien kasvua ja puun käyttöä.

Kun puuta poltetaan energiaksi, vapautuu siihen sitoutunut hiili takaisin ilmakehään hieman nopeammin kuin puun lahotessa metsään. Nopeampi hiilen kierto on kuitenkin fossiilisia polttoaineita parempi vaihtoehto. Fossiilisista polttoaineista vapautuu satojen miljoonien vuosien hiilivarastoja, jotka lisäävät ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ja johtavat ilmaston lämpenemiseen. Hakkuutähteillä tuotettu uusiutuva energia on ilmaston ja ympäristön kannalta kestävää, koska hiili sitoutuu takaisin kasvaviin metsävaroihin.

Jalostukseen soveltuvaa puuta ei kuitenkaan pidä polttaa energiaksi, vaan puu tulee käyttää hiiltä varastoiviin tuotteisiin. Metsäenergian tuotantoon taas kannattaa käyttää muutoin metsiin jäävää puuta, joka ei sovellu tuotteiden raaka-aineeksi. Kun puun teollista käyttöä lisätään, saadaan myös enemmän hakkuutähteitä energiakäyttöön.

Puun korjuun sivutuotteena ja metsänhoidossa syntyvän metsähakkeen etuna on, että sen käyttö ei edellytä maankäytön muutoksia tai metsien raivaamista eikä se kilpaile maankäytöstä ruoantuotannon kanssa. Metsähakkeen käytön lisääminen ei myöskään edellytä kasteluveden tai torjunta-aineiden käyttöä.

Vuoteen 2020 mennessä Suomen on EU:n vaatimuksesta nostettava uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin kulutuksesta, jotta ilmastotavoitteet saavutetaan. Energiantuotannon kotimaisuusastetta merkittävästi nostavaan tavoitteeseen ei päästä, ellei metsäbiomassan energiakäyttöä lisätä. Uusiutuvan energian osuutta voidaan Suomessa lisätä kestävästi ja kustannustehokkaasti puunjalostuksen yhteydessä.

Metsiemme kyky sitoa hiiltä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana. Tämä lisäys on metsien hoidon ansiota. Aktiivisella metsänhoidolla saadaan jatkossakin metsien hiilinielua kasvatettua, saatettua enemmän hakkuutähdettä energiakäyttöön sekä ainespuuta hiiltä varastoiviksi tuotteiksi.

Lisätietoja antavat:
Stefan Sundman, johtaja, energia ja infrastruktuuri, metsät ja ympäristö, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6611, 040 – 535 0501
Ahti Fagerblom, energia- ja ilmastopäällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6667, 040 – 820 9763