Finnish Wood Research Oy:n toimitusjohtajaksi Kimmo Järvinen

Tiedotteet |

Keväällä 2009 perustetun puutuotealan tutkimusorganisaation, Finnish Wood Research Oy:n, toimitusjohtajaksi on nimitetty tekniikan tohtori, MBA Kimmo Järvinen, 48. Järvinen aloittaa uudessa tehtävässään elokuun alussa.

Kimmo Järvisellä on monipuolinen ja laaja kokemus metsäklusterin tutkimus- ja markkinointitehtävistä ja pitkäaikainen kansainvälinen työkokemus Japanista, USA:sta ja Hollannista. Viimeksi hän on toiminut Tamfelt Oyj:n tutkimus- ja teknologiajohtajana ja aiemmin myös myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä.

"Kimmo Järvinen valittiin johtamaan organisaatiota, jonka tehtävänä on uudistaa ja vireyttää alan tutkimustoimintaa. Sopiva sekoitus kansainvälisen liike-elämän ja tutkimuksen osaamista oli hakemamme yhdistelmä puutuotealan tutkimustyötä koordinoivan FWR:n johtoon. Kimmossa nämä ominaisuudet kohtaavat maustettuna hyvällä eteenpäinvievällä otteella.", sanoo Finnish Wood Research Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Mikkola

Finnish Wood Research Oy perustettiin maaliskuussa 2009 vauhdittamaan puutuoteteollisuuden yhteistä tutkimusta. Tutkimusyhteisön tehtävänä on puutuotealan tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien käynnistäminen, tutkimusrahoituksen kanavointi yhteisesti valituille painopistealueille sekä kansainvälinen tutkimusyhteistyö. Tutkimusalueita valmistelevat esiselvitykset on jo käynnistetty puun soveltuvuudesta matalaenergiarakentamiseen, tulevaisuuden saha- ja jalostusteknologiasta sekä kaikkien puutuotteiden kierrätettävyydestä, uudelleenkäytöstä ja loppusijoituksesta.

Puutuotetoimiala julkaisi syksyllä 2008 yhteisen tutkimusstrategian, jonka luomalta perustalta Finnish Wood Research Oy:n tavoitteena on luoda laajempi innovatiiviseen osaamiseen perustuva pohja puutuoteklusterin uudistumiselle sekä tukea uuden, vahvan liiketoiminnan syntymistä alalle Suomeen.

Tutkimusyhteisön perustajajäseninä olivat Ekovilla Oy, Metsäliitto Osuuskunta, Ruukki Yhtiöt Oy, Stora Enso Timber Oy Ltd, Tikkurila Oy ja UPM-Kymmene Oyj. Yhteisö hakee aktiivisesti uusia osakkaita paitsi alan sisältä myös puutuoteteollisuutta lähellä olevista toimijoista.

Lisätietoja

Kimmo Järvinen, Toimitusjohtaja, Finnish Wood Research Oy, puh. 040 720 6311

Matti Mikkola, Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Stora Enso Timber, puh. 040 829 4026