Finnish Wood Research Oy vauhdittamaan puutuoteteollisuuden yhteistä tutkimusta

Tiedotteet |

Suomen johtavat puutuotealan toimijat – Ekovilla Oy, Metsäliitto Osuuskunta, Ruukki Yhtiöt Oy, Stora Enso Timber Oy Ltd, Tikkurila Oy ja UPM-Kymmene Oyj – ovat perustaneet laajapohjaisen tutkimusyhteisön, Finnish Wood Research Oy:n.

Tutkimusyhteisön tehtävänä on vauhdittaa alan uudistumista. Yhteinen tutkimustoiminta on jo käynnistetty samalla kun organisaatiolle haetaan toimitusjohtajaa.

 

Finnish Wood Research Oy:n tehtävänä on puutuotealan tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien käynnistäminen, tutkimusrahoituksen kanavointi yhteisesti valituille painopistealueille sekä kansainvälinen tutkimusyhteistyö.

 

Puutuotetoimiala julkaisi syksyllä 2008 yhteisen tutkimusstrategian, jonka luomalta perustalta Finnish Wood Research Oy:n tavoitteena on luoda laajempi innovatiiviseen osaamiseen perustuva pohja puutuoteklusterin uudistumiselle sekä tukea uuden, vahvan liiketoiminnan syntymistä alalle Suomeen. Yhteisö hakee aktiivisesti uusia osakkaita paitsi alan sisältä myös puutuoteteollisuutta lähellä olevista toimijoista.

 

Puutuoteklusterin määrittelemiä yhteisiä innovaatiotoiminnan painopistealueita, joilta uusia kehitysmahdollisuuksia erityisesti haetaan, ovat:

  • Puun ympäristösuorituskyky
  • Puurakentaminen ja rakentamisen energiatehokkuus
  • Bioenergian ja biopohjaisten kemikaalien mahdollisuudet
  • Liiketoiminnan innovaatiot, uudet tuotteet ja palvelut
  • Tulevaisuuden tuotantoteknologiat
  • Standardisointia tukeva tutkimus

 

 

 

Kotimaisen tutkimustoiminnan lisäksi Finnish Wood Research Oy kokoaa Suomen yhteiset resurssit ja näkemykset ja edistää niiden toteuttamista myös kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi puutuotealan eurooppalainen toimialajärjestö Cei-Bois, metsäsektorin teknologiayhteisö (FTP) ja Building with Wood -yhteistyöohjelma.  

Kansainvälisellä yhteistyöllä pyritään vahvistamaan Suomen puutuoteklusterin asemaa alan edelläkävijänä sekä lisäämään puutuotteiden käyttöä. Tutkimusyhteistyön osana kansainvälisen standardisointiyhteistyön kautta pyritään laajentamaan puisten rakennusosien massaräätälöintiä sekä lisäämään erikoistumis- ja jatkojalostusmahdollisuuksia.

 

"Asiakkaiden ja kuluttajien tarpeita palvelevat ilmastomyönteiset tuotteet ja niihin liitettävät palvelut tarjoavat suomalaiselle puutuoteklusterille ennen näkemättömiä mahdollisuuksia. Samanaikaisesti puutuotetoimialan toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen ja uudelleen suuntaaminen sekä yritysten välinen yhteistyö vastaavat toimintaympäristön haasteisiin ja nopeuttavat alan uudistumista ", sanoo Finnish Wood Research Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Mikkola. 

 

Lisätietoja

Matti Mikkola, Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Stora Enso Timber, puh. 040 – 829 4026