Finnish Wood Reseach Oy:n tutkimustoiminta lähdössä täyteen vauhtiin

Tiedotteet |

Puutuotealan yhteistutkimusorganisaatio on käynnistänyt ensimmäiset tutkimusohjelmansa, joilla parannetaan alan yritysten kilpailukykyä ja sopeutumista haastavaan markkinatilanteeseen.

Vuonna 2009 perustettu puutuotealan yhteistutkimusorganisaatio, Finnish Wood Research Oy (FWR), on käynnistänyt ensimmäiset tutkimusohjelmansa. Ohjelmat keskittyvät uuden liiketoiminnan kehittämiseen keskeisille asiakasaloille.

Tuloksia nopeasti

Kimmo Järvinen uskoo, että tuloksia saadaan suhteellisen nopeasti. ”Rakennustuotteiden- ja järjestelmien kehittäminen on soveltavaa työtä, jossa uusinta teknologiaa voidaan hyödyntää tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Työ on konkreettista ja kohtuullisen suoraviivaista. Voimme ottaa mallia esimerkiksi Ruotsista, jossa ollaan meitä edellä puurakentamisen kehittämisessä”, hän heittää haasteeksi.

”On selvää että toipuakseen lamasta puutuoteteollisuus tarvitsee uudistumista ja innovaatioita. On kehittävä alalle uusia tuotteita ja palveluita sekä löydettävä uusia liiketoimintamalleja ja markkinoita, joilla nykyiset toimijat voivat toimia nykyistä kannattavammin myös tulevaisuudessa. Puun ekologinen ja tekninen kilpailukyky ovat hyvät, mutta ilman aktiivista kehittämistä sahateollisuus ja huonekaluteollisuus jäävät auttamatta jälkeen kilpailijamaista” Järvinen jatkaa.

Puutuoteteollisuus uudistuu yhteisten tutkimushankkeiden avulla

Finnish Wood Research Oy:n ensimmäisiksi yhteistutkimusohjelmiksi on valittu

1. Energia- ja materiaalitehokas puurakentaminen

2. Puutuotteiden kierrätykseen ja uusiokäyttöön perustuvan uuden liiketoiminnan kehittäminen

3. Uuden sukupolven asiakaslähtöisen tuote- ja tuotantoteknologian kehittäminen

4. Puutuoteteollisuuden bioenergian ja biopohjaisten kemikaalien tutkimus 

Energia- ja materiaalitehokas puurakentaminen on näistä mittavin tutkimusohjelma, joka koostuu neljästä tutkimushankkeesta. Tutkimushankkeissa kehitetään puuelementtirakentamisen avoin teollisuusstandardi sekä tutkitaan hiilineutraalia asumista ja puurakenteiden terveysvaikutuksia sekä energiatehokkaiden rakennusten rungon ja vaipparakenteiden kosteudensietokykyä.

Uusien puupohjaisten sisustusmateriaalien ja järjestelmien kehittämiseen tähtäävä Wood in Urban Living -hankkeen valmistelu Aalto-yliopiston kanssa on loppusuoralla. VTT:n ja FWR:n yhteistyönä tehtävä SAPUSU-hanke kehittää sahatavaran jalostusketjua ja sisältää uudenlaisen tietomalliajattelua hyödyntävän tuotteiden ja tuotestandardien kehittämisen. Building With Wood -hanke FireInTimber tuottaa tietoa puun ja puurakentamisen palonkestävyydestä tavoitteena asianmukaisen normiston kehittäminen alalle.

Metla:n Joensuun yksikön kanssa FWR tutkii parhaillaan puutuotteiden kierrätyksen ja uusiokäytön mahdollisuuksia uusien liiketoimintojen kehittämiseksi. Metsäklusteri Oy:n kanssa yhteistyössä kehitetään puutuotealan yrityksille soveltuvia tekniikoita puun uuteaineiden erottamiseksi ja hyödyntämiseksi.

Lisätietoja:

Kimmo Järvinen, toimitusjohtaja,
Finnish Wood Research Oy,
puh 040 720 6311,
etunimi.sukunimi@fwr.fi

Markku Lehtonen, tutkimus- ja kehityskoordinaattori,
Metsäteollisuus ry,
040 510 9044, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi