Eurooppalaisen metsäsektorin teknologiayhteisön (Forest-Based Sector Technology Platform, FTP) konferenssi Sloveniassa 20.-21.5.2008

Tiedotteet |

Viides eurooppalaisen teknologiayhteisön FTP:n konferenssi "Growing towards the Future – Joint innovation for successful forest-based business in Europe" pidetään seuraavan kerran Sloveniassa, Kranjska Gorassa 20.-21.5.2008.

Konferenssissa käsitellään tutkimuksen ja innovaatioiden merkitystä liiketoiminnalle, esitellään esimerkkejä onnistuneista tutkimushankkeista ja pureudutaan erityisesti Kaakkois-Euroopan metsäsektorin erityispiirteisiin. Tilaisuudessa on myös hyvä mahdollisuus verkostoitua alan keskeisten toimijoiden ja päättäjien kanssa.

Avainpuhujaksi on lupautunut tutkimusasioista vastaava komissaari Janez Potočnik. Lopullinen ohjelma on valmistumassa.   Tilaisuus kuuluu Slovenian Euroopan unionin puheenjohtajakauden ohjelmistoon.

Teknologiayhteisö (Technology Platform) on uusi eurooppalainen toimintamuoto tutkimuksen ja rahoituksen koordinointiin. Metsäsektorin teknologiayhteisö (Forest-Based Sector Technology Platform) kokoaan yhteen alan keskeiset toimijat tavoitteena tehostaa eurooppalaisen metsäsektorin yhteistutkimusta. Se antaa teolisuudelle mahdollisuuden suunnata ja koordinoida tutkimusresursseja yritysten liiketoimintatavoitteita tukevalla tavalla sekä tarjoaa hyvät edellytykset toimialan kilpailukyvyn parantamiselle tutkimuksen ja kehitystyön kautta.

 Metsäsektorin teknologiayhteisö on määritellyt alan vision vuoteen 2030. Sen mukaan Euroopan metsäsektori on kilpailukykyinen, osaamiseen perustuva asiakaslähtöinen toimiala ja globaali teknologiajohtaja, jolla on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Eurooppa on siirtynyt merkittävästi hyödyntämään uusiutuvia raaka-aineita turvaamalla myös metsien monikäytön. Metsäsektorin teknologiayhteisön strateginen tutkimusagenda kertoo ne tutkimusalueet, joihin panostamista vision toteutuminen vaatii