Eurooppalaisen metsäklusterin tutkimuksessa edetään strategioista käytäntöön

Tiedotteet |

Eurooppalaisen metsäklusterin tutkimusstrategian mukaisia konkreettisia hankkeita on saatava valmisteluun nopeasti, jotta nyt jaossa olevasta tutkimusrahoituksesta voitaisiin ohjata osa myös eurooppalaiselle metsäklusterille. Asian tärkeyttä korostettiin metsäklusterin kansainvälisessä tutkimuskonferenssissa Lahdessa 22.-23.11.2006. Konferenssiin osallistuu noin 400 tutkimuksen ja rahoituksen asiantuntijaa Euroopan kaikista maista.

EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma linjaa eurooppalaisen tutkimuksen painopisteet ja rahoituksen vuosille 2007-2013. Tutkimuksen kokonaisbudjetiksi on vahvistettu yli 50 miljardia euroa, mikä on enemmän kuin Suomen valtion budjetti. 7. puiteohjelman haku on aukeamassa ja Euroopan metsäklusteri pitääkin ensiarvoisen tärkeänä, että se on vahvasti mukana jo ensimmäisellä hakukierroksella. "Yli tuhat eurooppalaista asiantuntijaa metsäteollisuudesta ja -taloudesta, tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja alan järjestöistä ovat kolmen vuoden ajan valmistelleet metsäklusterin strategista tutkimusohjelmaa ja nyt on aika saada vastinetta panostukselle", sanoo konferenssin valmistelutoimikunnan puheenjohtaja Markku Lehtonen.

Myös WoodWisdom-Net -ohjelma on avattu eurooppalaisille tutkimushankkeille. Ohjelman suunnittelussa on otettu huomioon eurooppalaisen metsäklusterin teknologiayhteisön (Forest-Based Sector Technology Platform) tutkimusagenda ja alan kansalliset tutkimusstrategiat. WoodWisdom-Net on konkreettinen tulos eurooppalaisesta yhteistyöstä metsäalalla EU:n komission, kansallisten tutkimusrahoittajien, metsäteollisuuden ja alan tutkimusorganisaatioiden välillä.

Innovaatioasiat ovat myös Suomen EU-puheenjohtajakauden agendalla. Metsäklusterin tutkimusstrategian avulla luodaan pohjaa alan kilpailukyvylle Euroopassa. Tutkimukseen on panostettava, jotta ala voisi uudistua, kasvaa ja pysyä kilpailukykyisenä. EU:n tutkimusohjelma painottaa muun muassa uusiutuvien luonnonvarojen ja energialähteiden hyödyntämistä sekä ilmastomuutoksen hallintaa. Näiden kysymysten ratkaisemisessa metsäteollisuuden mahdollisuudet ovat ylivoimaisia.

Lisätietoja:

Markku Lehtonen
Valmistelutoimikunnan puheenjohtaja, puh (09) 6865 4521, 040-510 9044, markku.lehtonen @ woodfocus.fi

www.woodwisdom.net

Teknologiayhteisö (Technology Platform) on uusi eurooppalainen toimintamuoto tutkimuksen ja rahoituksen koordinointiin. Metsäsektorin teknologiayhteisö (Forest-Based Sector Technology Platform) kokoaan yhteen alan keskeiset toimijat tavoitteena tehostaa eurooppalaisen metsäsektorin yhteistutkimusta. Se antaa teolisuudelle mahdollisuuden suunnata ja koordinoida tutkimusresursseja yritysten liiketoimintatavoitteita tukevalla tavalla sekä tarjoaa hyvät edellytykset toimialan kilpailukyvyn parantamiselle tutkimuksen ja kehitystyön kautta.

Metsäsektorin teknologiayhteisö on määritellyt alan vision vuoteen 2030. Sen mukaan Euroopan metsäsektori on kilpailukykyinen, osaamiseen perustuva asiakaslähtöinen toimiala ja globaali teknologiajohtaja, jolla on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Eurooppa on siirtynyt merkittävästi hyödyntämään uusiutuvia raaka-aineita turvaamalla myös metsien monikäytön. Metsäsektorin teknologiayhteisön strateginen tutkimusagenda kertoo ne tutkimusalueet, joihin panostamista vision toteutuminen vaatii.

Lisätietoja: www.foresplatform.org

Eurooppalaisen metsäklusterin tutkimuksessa edetään strategioista käytäntöön (1308 kilotavua)