Euroopassa tavoitteena entistä tehokkaampi paperin ja kartongin kierrätys

Tiedotteet |

Euroopan parlamentissa julkaistiin lokakuun alussa julistus paperin ja kartongin kierrätyksen tehostamiseksi Euroopassa vuosina 2011-2015. Uudeksi tavoitteeksi on asetettu nostaa paperin kierrätysaste Euroopassa 70 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Julistuksen paperinkierrätyksen puolesta ovat allekirjoittaneet 12 eurooppalaista paperin ja kartongin alan järjestöä ja yhdistystä. Kaikki allekirjoittaneet haluavat varmistaa vastuullisen ja toimivan kierrätysketjun.

Allekirjoitettu julistus varmistaa sen, että kaikki kierrätyksen osa-alueet tulevat huomioiduiksi paperin ja kartongin valmistuksesta ja käytöstä sen keräämiseen, kuljetukseen ja kierrättämiseen takaisin raaka-aineeksi.

Euroopassa yli puolet paperin raaka-aineena käytetystä kuitumateriaalista on kierrätyskuitua. Kierrätyskuitu on siis Euroopan paperiteollisuudelle keskeinen ja haluttu raaka-aine. Kierrätyskuitua käytetään eniten pakkausmateriaaleissa ja sanomalehtipaperissa.

Suomessa kierrätetään ahkerasti

Suomessa käytettiin vuonna 2010 yhteensä 1,1 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia. Tämä on noin 210 kiloa paperia ja kartonkia henkeä kohden. Suomessa käytetystä paperista ja kartongista kerättiin vuonna 2010 kierrätykseen 64 prosenttia. Suomessa keräyspaperia saadaan eniten talteen teollisuudesta, joka tuottaa 52 prosenttia keräyspaperista. Toimistoista kerätään 10 prosenttia ja loput 38 prosenttia saadaan kotitalouksista.

Suomen keräysjärjestelmä on rakennettu tehokkaaksi ottaen huomioon, että olemme harvaan asuttu maa ja meillä on pitkät välimatkat. Suomessa käytetään lähes kaikki täältä saatavissa oleva kierrätyskuitu. Suomen metsäteollisuus käyttää normaalina vuonna noin 750 000 tonnia keräyspaperia raaka-aineenaan.
 
Suomessa tuotetusta paperista yli 90 prosenttia menee vientiin, jolloin paperi otetaan talteen lähinnä Keski-Euroopassa, Suomen metsäteollisuuden suurimmalla markkina-alueella.

Lisätietoja:
Metsäteollisuus ry, Alina Ruonala-Lindgren, toimialapäällikkö, paperi, kartonki ja jalosteet, puh. (09) 132 6644