Euroopassa kierrätetään jo 70 prosenttia paperista

Tiedotteet |

Vuonna 2011 Euroopan paperin ja kartongin kierrätysaste ylsi 70,4 prosenttiin.

Paperinkierrätys on noussut 18 prosenttiyksikköä vuodesta 2000. Nykyisin kierrätykseen päätyy noin 58 miljoonaa tonnia kaikesta käytetystä paperista.

Paperinkierrätysaste vaihtelee eri EU-maiden välillä: jäsenmaista 13 ylittää 70 prosentin kierrätysasteen, kun taas 12 jäsenmaassa jäädään edelleen alle 60 prosentin. Vaikka keskimäärin eurooppalaiset kierrättävät paperinsa ahkerasti, on vielä parannettavaa.

Paperiteollisuus asetti viime vuonna tavoitteekseen vuoteen 2015 mennessä kierrättää 70 prosenttia Euroopassa kulutetusta paperista. Euroopan paperiteollisuuden vapaaehtoinen kierrätystavoite perustuu syksyllä 2011 julkaistuun ”European Declaration on Paper Recycling” -julkilausumaan.

Noin puolet Euroopassa käytetystä paperista on valmistettu
kierrätyskuiduista. Kierrätyskuitua käytetään eniten pakkausmateriaaleissa ja sanomalehtipaperissa.

Suomalaisten paperinkierrätys on eurooppalaista keskitasoa

Suomen paperintuotannossa käytetään pääosin neitseellistä kuitua ja täällä tuotettu paperi päätyy kierrätettäväksi Eurooppaan. Suomessa paperinkierrätykseen päätyy noin 70 prosenttia, josta yli puolet tulee teollisuudesta, loput kerätään kotitalouksista ja toimistoista.

Suomessa käytetään käytännössä kaikki täältä saatavissa oleva kierrätyskuitu. Suomessa keräyspaperia saadaan eniten talteen teollisuudesta, josta tulee yli puolet eli 52 prosenttia keräyspaperista. Toimistoista kerätään 10 prosenttia ja loput 38 prosenttia saadaan kotitalouksista.

Kierrätyksen avulla luonnonvaroja käytetään tehokkaasti ja tuetaan kestävää kehitystä. Pelkästään kierrätyspaperilla ei pärjätä, sillä arvion mukaan paperintuotanto loppuisi jo muutamassa kuukaudessa, jos Euroopan paperiteollisuudessa käytettäisiin vain kierrätyskuitua.

Kierrätyskuidusta ei voi valmistaa paperia loputtomiin – joukkoon tarvitaan vahvaa ensikuitua. Puukuitua voi kierrättää 4 – 6 kertaa, jonka jälkeen kuidun laatu heikkenee.

Lisätietoja: Metsäteollisuus ry:n toimialapäällikkö Alina Ruonala-Lindgren, puh. 09 132 6644