Euroopan sahateollisuusjärjestö huolissaan talouskriisin vaikutuksista

Tiedotteet |

Rakentamisen väheneminen on alentanut sahatavaran kulutusta ja pienentänyt tuotantoa globaalisti. Ilmastonmuutoksen hillitseminen tukee kuitenkin puun käyttöä pitkällä tähtäimellä.

Talouskriisi ja sen vaikutus sahatoimialaan nousivat pääkeskustelunaiheeksi Euroopan sahateollisuusjärjestön (EOS) kokouksessa Romaniassa. Euroopan sahateollisuuden tuotanto laski erittäin voimakkaasti vuoden 2008 jälkimmäisellä puoliskolla muun muassa USA:n asuntomarkkinoiden kriisin vuoksi. Euroopan tärkeimpien havusahatavaran tuottajamaiden tuotanto jäi vuonna 2008 alle 84 miljoonaan m3:iin (- 7,5 %). Järjestö arvioi kokouksessa sahateollisuuden tuotannon vähenevän noin viidenneksellä vuonna 2009.  

Sahatavaran kulutus alkoi laskea EOS:n jäsenmaissa jo 2007 ja putosi jyrkästi viime vuonna. Tänä vuonna EOS odottaa kulutuksen edelleen vähenevän 15 prosenttia noin 50 miljoonaan kuutiometriin. Kulutuksen muutokset vaihtelevat maittain kuitenkin voimakkaasti. Saksa säilyy edelleen suurimpana sahatavaran markkina-alueena. Toisena on Italia ja kolmantena Ruotsi.  

Eurooppalainen sahateollisuus on joutunut sopeutumaan tilanteeseen voimakkain keinoin. Tuotannon supistukset ja leikkaukset ovat olleet välttämättömiä. EOS:n puheenjohtajan, itävaltalaisen Alfred Jechartin mukaan ensimmäiset myönteiset merkit ovat jo nähtävissä ja tilanteen voidaan odottaa tasaantuvan vuonna 2010.  

Alentunut sahatavaran kulutus laskenut tukin hintaa Pohjois-Amerikassa  

Pohjois-Amerikalainen Wood Resources International LLC toteaa markkinakatsauksessaan havusahatavaran tuotannon vähentyneen yli neljänneksen (27 %) USA:n eteläosassa ja 30 prosenttia länsiosassa tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Myös Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa on ensimmäisen neljänneksen tuotanto laskenut 30 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vain 51 prosenttia Kanadan sahauskapasiteetista oli käytössä maaliskuussa 2009.  

Raakapuun hinta on Wood Resources International:n mukaan laskenut joillain alueilla Pohjois-Amerikassa jopa puoleen kahden vuoden takaisesta. Yhtiön kokoama hintaindeksi (The WRQ Global Conifer Sawlog Price) osoittaa 26 prosentin laskua puun hinnoissa globaalisti. Indeksiä varten kerätään sahatukin hintoja 19 alueelta maailmasta.
 
Suomessakin tuotanto on laskenut  

"Eurooppalaisen kysynnän alavire on koskenut myös Suomea. Sahaaminen on vähentynyt vuoden 2007 huipputasosta jopa puoleen. Vuoden 2009 ensimmäisinä kuukausina asuinrakennusten rakennuslupia myönnettiin 39 % vähemmän", kertoo johtaja Antro Säilä Metsäteollisuus ry:stä, "Suomessa sahatavaran tarjonta on alentunut jopa kysyntää enemmän. Juuri tällä hetkellä tuotantoa rajoittaa tukkipula."  

Puutuotteilla merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemissä  

Euroopan sahateollisuusjärjestön kokous totesi kuitenkin puutuotteiden tulevaisuuden näyttävän positiiviselta; kestävä kulutus ja ilmastonmuutoksen hillitseminen lisäävät puutuotteiden kysyntää.  

Puusta valmistetut tuotteet tarjoavat ilmastoystävällisiä rakentamisen ja pakkaamisen vaihtoehtoja. Käytön jälkeen tuotteet voidaan kierrättää ja elinkaarensa päätteeksi polttaa energiaksi, jolla korvataan fossiilisia polttoaineita. Sahat ovat merkittäviä bioenergian tuottajia ja käyttäjiä ja niillä tulee olemaan tärkeä rooli tulevaisuuden bioenergiahuollossa.  

Saksa edelleen suurin havusahatavaran tuottaja ja kuluttaja  

Saksa säilytti asemansa Euroopan johtavana havusahatavaran tuottajana. Saksa tuotti vuonna 2008 noin 22 miljoonaa m3 sahatavaraa, Tämä oli noin 20 % koko Euroopan tuotannosta. Toiseksi suurin tuottajamaa oli Ruotsi 17,5 miljoonalla kuutiometrillä ja Itävalta kolmas 10,6 kuutiometrillä. Suomi ja Ranska olivat neljänneksi ja viidenneksi suurimmat havusahatavaran tuottajia.  

Lisätietoja:

Antro Säilä, johtaja, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö, Metsäteollisuus ry, 
puh. 09 132 6633

Aila Janatuinen, päällikkö, sahateollisuus, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6670