Euroopan sahateollisuus haluaa vahvistaa toimintaedellytyksiään – Kimmo Järvinen eurooppalaisen sahateollisuuden kärkeen

Tiedotteet |

Suomalainen Kimmo Järvinen on nimitetty Euroopan sahateollisuuden keskusjärjestön (European Organization of the Sawmill Industry, EOS) pääsihteeriksi. Sahateollisuuteen halutaan parempaa yhteistyötä parantamaan alan edellytyksiä.

”Alalle tarvitaan uusia toimintatapoja ja innovatiivista ajattelua niin yritystasolla kuin edunvalvonnassakin. Saumaton yhteistyö EU:n ja kansallisen tason päätöksentekijöiden sekä puuta käyttävän teollisuuden, alan tutkimuslaitosten ja metsänomistajien kanssa on edellytys alan kehittämiselle”, Kimmo Järvinen linjaa.

Sahateollisuuden toimintaedellytykset kuntoon

Sahateollisuus on yksi merkittävimpiä eurooppalaisia teollisuudenaloja. Tuotannon arvo on vuosittain noin 27 miljardia euroa, ja se työllistää suoraan noin 300 000 henkeä.

”Kimmo Järvinen valittiin johtamaan organisaatiota, jonka tehtävänä on uudistaa ja kehittää eurooppalaisen sahateollisuuden liiketoiminta-edellytyksiä”, sanoo EOS:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Kasurinen Stora Ensosta. 

Järvisellä on monipuolinen ja laaja kokemus metsäteollisuuden tutkimus- ja markkinointitehtävistä. Viimeksi Järvinen on toiminut suomalaisen puutuoteteollisuuden yhteistutkimusyhtiö Finnish Wood Research Oy:n käynnistäjänä ja toimitusjohtajana.

European Organization of the Sawmill Industry (EOS) on vuonna 1958 perustettu Euroopan sahateollisuuden edunvalvontajärjestö, joka koordinoi eurooppalaisen sahateollisuuden yhteistyötä. Alan yritykset toimivat EOS:ssa pääsääntöisesti kansallisten järjestöjen kautta. Suomesta organisaation jäsenenä toimii Metsäteollisuus ry.

Lisätietoja antaa:
Kimmo Järvinen, pääsihteeri (1.2.2013 alkaen), European Organization of the Sawmill Industry, EOS, puh. 040 720 6311

Hannu Kasurinen, liiketoiminta-alueen johtaja, Stora Enso Building and Living, puh. 020 46 21222