Euroopan paperiteollisuus pääsi tavoitteeseensa paperin kierrätyksessä

Tiedotteet |

Vuonna 2000 eurooppalainen paperi- ja kartonkiteollisuus asetti tavoitteekseen nostaa paperin ja kartongin kierrätysaste 56 prosenttiin vuoden 2005 loppuun mennessä. Tänään 30.6. Brysselissä julkistettujen tilastojen mukaan tulos oli 55,4 prosenttia, mikä on maailman kärkiluokkaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tavoitteena on saavuttaa 55 prosentin kierrätysaste vuoteen 2012 mennessä. Paperi- ja kartonkiteollisuus on merkittävästi edistämässä Euroopan unionin tavoitetta tehdä Euroopasta kierrätysyhteiskunta.

Vuonna 2005 Euroopassa kierrätettiin 46,6 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia. Yli puolet Euroopassa käytetystä paperista on valmistettu keräyskuiduista.

Suomessa kulutetusta paperista otetaan talteen noin 70 prosenttia. Luku on erittäin korkea, kun otetaan huomioon, että Suomi on harvaan asuttu maa ja keräystoiminnan järjestäminen siksi kallista. Euroopan kärkimaita ovat tiheästi asutut Sveitsi, Saksa ja Hollanti

Keräyspaperin osuus Suomen sellu- ja paperitehtaiden kuituraaka-aineesta on noin 5 prosenttia. Suomessa käytetään kaikki täältä saatavissa oleva keräyskuitu, mikä väestöpohjamme ja kulutuksemme vuoksi jää huomattavasti Keski-Euroopan kuitumääriä pienemmäksi.

Suomessa sellu- ja paperiteollisuus on erikoistunut ensikuitua vaativiin paperilaatuihin, joihin Suomesta ja sen lähialueilta on saatavissa hyvää raaka-ainetta, puuta. Sen sijaan suomalaisyritysten Keski-Euroopassa sijaitseville paperitehtaille keräyskuitu on erittäin merkittävä raaka-aine.

30.6.2006

Lisätietoja:

Pertti Laine, johtaja, teollisuuspolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6633, sähköposti etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

 www.paperrecovery.org