Euroopan metsäministerikonferenssissa päätetään sitovan metsäpolitiikan valmistelusta

Tiedotteet |

Euroopan metsäministerit kokoontuvat 14.-16.6. metsäministerikonferenssissa Oslossa.

Konferenssissa on pöydällä kaksi tärkeää päätöstä: kuinka vapaaehtoista eurooppalaista FOREST EUROPE -prosessia jatketaan ja aloitetaanko neuvottelut Euroopan maita sitovasta metsäpolitiikasta. 

Suomi kannattaa sitovaa eurooppalaista metsäsopimusta, jonka tavoitteena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Suomen tavoitteena on laaja-alainen kestävää metsätaloutta käsittelevä Euroopan metsäsopimus, joka tuo lisäarvoa nykyiseen tilanteeseen ja joka tukee pyrkimystä kansainväliseen metsäsopimukseen. Suomi haluaa korostaa metsien talouskäytön ja metsiin pohjautuvien elinkeinojen merkittävyyttä ja hyväksyttävyyttä osana monipuolista ja kestävää metsien hoitoa ja käyttöä, sisältäen myös suojelun.

Euroopan maille vapaaehtoisen FOREST EUROPE visiona on elinvoimaiset, monikäyttöiset eurooppalaiset metsät.  Metsien kestävään hoitoon ja käyttöön pyritään muun muassa kansallisten metsäohjelmien luomisella vuoteen 2020 mennessä. Suomessa metsäohjelma ohjaa jo nykyisin metsien käyttöä.

Järjestyksessä kuudennen Euroopan metsäministerikonferenssin yhteydessä julkistetaan myös raportti Euroopan metsien tilasta sekä vastaava raportti Suomen metsien tilasta. Konferenssissa on mukana 47 maata. 

Euroopan metsäministerit saman pöydän äärellä (MMM:n sivut)

FOREST EUROPE Ministerial Conference 2011