Euroopan Metsäministerikonferenssi Varsovassa – Metsäteollisuus on tärkeä osa kestävää kehitystä Euroopassa

Tiedotteet |

Euroopan metsien suojelua käsittelevä ministerikonferenssi kokoontuu parhaillaan Varsovassa Puolassa. Konferenssin teemana on metsien merkitys elämänlaadulle.

Konferenssi edistää poliittisia päätöksiä, jotka koskevat puun käyttöä uusiutuvana energiana sekä metsien roolia ilmastonmuutoksen torjumisessa ja vesien suojelussa.

Puolan ja Norjan johtamaan konferenssiin osallistuu kaikkiaan 46 Euroopan maata. Metsäasioista vastaavat ministerit sekä EU:n ja kansainvälisten organisaatioiden edustajat keskustelevat kokouksessa Euroopan metsien ja metsäpolitiikan tulevaisuuden haasteista.

"Ilmastonmuutos vaatii nopeita ja tehokkaita toimenpiteitä. Toisaalta Eurooppa tarvitsee energiaa, jonka avulla varmistetaan hyvinvointi", toteaa Elisabet Salander-Björklund Euroopan paperituottajien ja puutuotteiden valmistajien puolesta. Euroopassa sellu-, paperi- ja puutuoteala edustaa 340 miljardin euron liikevaihtoa ja antaa työtä 2,5 miljoonalle ihmiselle.

Elisabet Salander-Björklund toi alan puolesta esiin huolen, että ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa puu päätyy jalostamisen sijasta bioenergiaksi, mikäli bioenergian tuottamista tuetaan. Tämä saattaa myös tuhota metsien kestävän käytön Euroopassa.

Moderni metsäteollisuus voi tarjota ratkaisuja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Metsäteollisuustuotteet sitovat hiiltä. Tuotteet on valmistettu kestävästi hoidetusta uusiutuvasta luonnonvarasta ja ne voidaan käyttää bioenergiantuotantoon elinkaarensa päätteeksi. Metsäteollisuustuotteita pitäisi myös priorisoida uusiutumattomista luonnonvaroista tuotettujen tuotteiden sijaan.  

Eurooppalainen metsäteollisuus on jo nyt huomattavan tehokas puhtaan bioenergiantuottaja. "Me tarjoudumme kehittämään ja tuottamaan uusiutuvaa energiaa Euroopassa. Bioenergian tuotannon kehitys tulee olla voimakkaasti sidoksissa metsäteollisuuden kestävään kehitykseen tulevaisuudessa. Toivomme, että tasapaino metsien, metsäteollisuuden ja metsien kestävän käytön välillä kehittyy sopusoinnussa jatkossakin," Salander-Björklund toteaa.

Lisätietoja:

Anders Portin, johtaja, kestävä kehitys ja resurssit, puh. 09 – 132 6610