Euroopan komissiolta kovat kierrätystavoitteet paperi- ja kartonkipakkauksille

Tiedotteet |

Tänään julkaistu Euroopan komission kiertotaloustiedonanto ottaa jäsenmaiden erityispiirteet vain pinnallisesti huomioon. Kiertotaloustoimenpiteistä on tulossa teollisuudelle lisäkustannuksia.

Yhdyskuntajätteen ja pakkausten jäsenmaakohtaisten kierrätysasteiden laskentatapaa ja sisältöjä aiotaan muuttaa merkittävästi. Näin suuret muutokset aiheuttavat teollisuudelle ylimääräisiä kustannuksia. Paperi- ja kartonkipakkauksille on asetettu kierrätystavoitteeksi 85 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, mikä on hyvin hankala saavuttaa Suomessa. Jo nykyisin kaikki kustannustehokkaasti kerättävissä olevat pakkaukset hyödynnetään.

Ensimmäistä kertaa komission kiertotalousaloitteissa biotalous on nostettu näkyvästi esille. Kiertotalouden tulevissa päätöksissä on varmistettava, että kiertotalouden toimenpiteet edistävät myös biotaloutta.

Kiertotaloustiedonanto liittyy komission kasvua ja työllisyyttä koskevaan strategiaan. Tiedonannon tavoitteena on pidentää raaka-aineiden ja materiaalien elinkaarta tuotesuunnittelulla, uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä.

Biotaloudella on merkittävä rooli EU:ssa. EU:n biotaloussektoreiden yhteenlaskettu liikevaihto on 2 000 miljardia euroa vuodessa ja se työllistää vuosittain lähes 22 miljoona ihmistä.

Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija Maija Heikkinen, puh. 040 828 3012