Eurokoodien käyttö alkaa Suomessa

Tiedotteet |

Kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat eurooppalaiset standardit, eurokoodit, otetaan käyttöön Suomessa marraskuussa 2007. Metsäteollisuuden tuotteille yhdenmukaisen rakennesuunnitteluohjeen käyttöönotto avaa parempia kilpailumahdollisuuksia.

Ympäristöministeriö järjestää yhdessä mukana olevan teollisuuden kanssa suunnittelusektorille kohdistetun Eurokoodien käyttöönoton julkistamistilaisuuden torstaina 8.11.2007 Dipolissa Espoossa.

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Eurokoodit kattavat varmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat kuten hyöty-, lumi- ja tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormat. Rakennusmateriaaleille, ml. puurakenteille, on omat yksityiskohtaiset  ohjeet. Standardien soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden laatimista. Suomessa talonrakentamista koskevien kansallisten liitteiden laatimisesta vastaa Ympäristöministeriö.

Eurokoodien ensimmäinen paketti otetaan käyttöön marraskuussa 2007, jolloin talonrakennuksen suunnittelussa käytettävät keskeiset eurokoodiosat on käännetty sekä niihin liittyvät kansalliset liitteet on annettu asetuksina. Ne mahdollistavat eurokoodien käytön rakenteiden suunnittelussa ja eurokoodien rinnakkaiskäyttö alkaa Suomessa. Vuonna 2010 on tarkoitus luopua samansisältöisistä kansallisista ohjeista ja siirtyä yksinomaan eurokoodien käyttöön.

Metsäteollisuuden tuotteille eurokoodien käyttöönotto avaa paremmat kilpailumahdollisuudet Euroopan sisämarkkinoilla. Yhdenmukainen rakennesuunnitteluohje edistää vientipainotteisen puutuoteteollisuuden kilpailukykyä. 

Siirtyminen eurokoodien käyttöön merkitsee huomattavaa muutosta kantavien rakenteiden suunnittelussa. Samoilla määräyksillä ja ohjeilla, joilla voi suunnitella kotimaahan, voi suunnitella lähes kaikkialle Euroopassa. Tämä tulee merkitsemään kilpailun tuntuvaa lisääntymistä suunnittelussa ja sen odotetaan nostavan suunnittelun laatutasoa.

Tuotteiden viennille uusilla suunnitteluohjeilla on suuri merkitys. Puurakennetta ei tarvitse suunnitella vientimaakohtaisesti, vaan tämä voidaan tehdä yhdenmukaisin menetelmin EU- ja EFTA-alueen sisämarkkinoilla. Eurokoodit toimivat myös eurooppalaisten harmonisoitujen tuotestandardien tukistandardeina.