EU:n uusi puutavara-asetus edellyttää selvittämään puun alkuperän tarkasti

Tiedotteet |

EU:n uusi puutavara-asetus tuli voimaan 3.3.2013. Siinä edellytetään, että markkinoille saatetun puutavaran tai -tuotteen on oltava laillista alkuperää. Suomen metsäteollisuus on vuosien ajan kehittänyt puun alkuperän seurantajärjestelmiä ja tietää käyttämänsä puun alkuperän.

Uudella EU-lainsäädännöllä estetään laittoman puun tai siitä jatkojalostetun tuotteen tulon EU-maiden markkinoille. Suomessa puutavara-asetusta valvoo Maaseutuvirasto yhdessä Suomen metsäkeskuksen ja Tullin kanssa.

Laiton puunkorjuu on uhka metsille ja laittomalla puukaupalla on negatiivisia sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia. Laittomalla puutavaralla tarkoitetaan puunkorjuumaassa vastoin kansallisia lakeja korjattua tai myytyä puuta.

Suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt ovat tehneet pitkäjänteistä työtä tuontipuutavaran ja -tuotteen alkuperän laillisuuden todentamiseksi jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Tuolloin seurantajärjestelmien kehitystyö aloitettiin Luoteis-Venäjän puunhankinnassa. Puun alkuperän todentaminen perustuu sertifioituihin laatu- ja ympäristöjärjestelmiin.

Suomen metsäteollisuuden pitkä kokemus puun laillisuuden todentamisessa on Euroopassa kilpailuetu. Puutavaran ja -tuotteen alkuperän seurantajärjestelmiä kehitetään edelleen takamaan puun laillinen alkuperä.

Lisätietoja: Jukka Halonen, Venäjä-asioiden päällikkö, puh. 09 132 6682