EU:n julkisissa hankinnoissa ympäristönäkökohdat tulisi huomioida paremmin

Tiedotteet |

”Julkisten hankintojen viherryttäminen metsäteollisuuden tuotteiden avulla antaa erinomaisen mahdollisuuden vastata ilmastonmuutoksen hallintaan sekä siirtää kulutuksen painopistettä kestävämpään suuntaan," kertoo Riku Eksymä Metsäteollisuus ry:stä.

"Suomen pitäisi rohkeammin sisällyttää näitä elementtejä omiin säännöksiinsä, kuten esim. Ranska on viime aikoina tehnyt.”

Ympäristönsuojelun edistäminen julkisten hankintojen keinoin on viimeisten vuosien aikana saanut yhä enemmän jalansijaa. Hankintasääntelyn tavoitteet ovat perinteisesti liittyneet taloudelliseen tehokkuuteen.

"Julkisten hankintojen keinoin on mahdollista edistää puutuotteiden käyttöä. Hankintayksikkö voi esimerkiksi vaatia, että tuote on valmistettu kokonaan kierrätettävästä materiaalista, kuten puusta." Näin todetaan Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa Jukka Koivusalon pro gradu- tutkielmassa.  

Vihreällä hankintapolitiikalla Suomikin voisi vaikuttaa

Puupohjaiset tuotteet perustuvat uusiutuvaan luonnonvaraan. Lisäksi ne ovat kierrätettäviä ja lopuksi käytettävissä energiantuotannossa. Näiden tuotteiden käytön lisääminen palvelee EU:n ja Suomen ilmasto- ja bioenergiatavoitteiden saavuttamista.

Useat Euroopan maat ovat laatineet omat politiikkansa puupohjaisten tuotteiden kohteluille julkisissa hankinnoissa. Poliitikoilta on kuitenkin puuttunut yhteinen linja ja kukin maa on laatinut omat tavoitteensa ja kriteerinsä. Markkinoilla toimijan kannalta erilaiset vaatimukset vaikeuttavat markkinoille pääsyä tai ainakin tekevät sen vähemmän houkuttelevammaksi.

Puutuotteille laadittavat hankintapolitiikat olisi laadittava siten, että ne kannustavat puun käyttöön hankinnoissa. Hankintapolitiikkaa ei pidä laatia niin tiukaksi tai epäselväksi, että se johtaisi puun käytön vaikeutumiseen.

Ympäristöasioiden huomioiminen mahdollista, mutta ei pakollista

Hankinnan tekijä voi määritellä hankinnan kohteen ja sisällön direktiivien sitä suuremmin rajoittamatta. Siten ympäristöasioiden huomioiminen on varsin laajasti mahdollista. Toisaalta hankkijalla ei nykyisen lainsäädännön mukaan ole erityistä velvollisuutta ottaa ympäristöasioita huomioon hankintapäätöstä tehdessään.

Ympäristöominaisuudet on yksilöitävä riittävän täsmällisesti, niiden on oltava mitattavissa ja niistä on ilmoitettava tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa. Tärkeää on ennen kaikkea syrjimättömyyden varmistaminen eli ei voida vaatia esimerkiksi tuotetta, joka olisi kasvatettu jossain tietyssä paikassa.

Jukka Koivusalon pro gradu – tutkielma "Ympäristömyönteinen julkinen hankinta Euroopan unionissa:
oikeudelliset rajat erityisesti puupohjaisten tuotteiden kohtelun näkökulmasta" on tarkastettu Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa syyskuussa 2009.

Lisätietoja:
Riku Eksymä, EU-koordinaattori,
Puhelin: 09 132 6643, 040 838 6643