EU:n energiapaketti heikentää metsäteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä

Tiedotteet |

EU komission 23.1.2008 julkistaman ilmasto- ja energiapaketin esitykset heikentävät suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Maapallon ilmaston lämpenemistä ne eivät kykene hillitsemään.

 "Suomessa valmistetaan paperituotteita 100 miljoonalle ihmiselle ja se vaatii energiaa. Ilmaston tila ei kuitenkaan parane, mikäli EU:n energiapolitiikka rapauttaa Suomen metsäteollisuuden kilpailukyvyn ja ohjaa tuotantoa muualle, ilmastovelvoitteiden ulkopuolelle", toteaa Anne Brunila, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja.

 

Päästökauppajärjestelmän uudistamisessa on tunnustettava metsäteollisuuden kansainvälinen kilpailuasema ja energiavaltaisuus. Päästökaupasta aiheutuvia kustannuksia ei voi siirtää globaalissa kilpailussa toimivan massa- ja paperiteollisuuden lopputuotteiden hintoihin.

"On syytä muistaa, että päästökaupan piirissä on vain kolmannes maailman massa- ja paperituotteista. Kun tuotteiden hinnat määritellään maailmanmarkkinoilla, päästökaupan ulkopuolella olevat kilpailijat saavat tilanteesta kustannusetua.  Päästökauppa heikentää EU:n alueella toimivien metsäteollisuusyritysten toimintaedellytyksiä," Brunila painottaa.

Päästöoikeuksien huutokauppaaminen ei tuo ratkaisua kilpailukykyyn

Markkinoilla olevien päästöoikeuksien kokonaismäärä ratkaisee hiilidioksidipäästöjen suuruuden EU:n alueella. Päästöjä ei vähennä menetelmä, jolla oikeudet jaetaan yrityksille.

"Päästöoikeuksien jakomenetelmällä ei hillitä ilmaston muutosta. Komission ehdottama päästöoikeuksien huutokauppaaminen aiheuttaa vain lisäkustannuksia koko EU:n taloudelle. Suomen metsäteollisuudelle päästöoikeuksien huutokauppa eli ostaminen toisi 125 – 300 miljoonan euron lisäkustannukset vuosittain.

Tämä on maksu, jota ei ole mahdollista siirtää tuotteiden hintoihin. Se vähentäisi mahdollisuuksia investoida energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan. On mahdotonta investoida puhtaaseen energiaan, kun samanaikaisesti kustannuksia kasvatetaan poliittisella päätöksellä", jatkaa Brunila. 

Suomalainen metsäteollisuus on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään noin 40 prosenttia tuotettua tonnia kohden vuoteen 1990 verrattuna. Tämä on vaatinut jo miljardin euron investoinnit uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Metsäteollisuudella on rajalliset mahdollisuudet vähentää päästöjään, koska vähäpäästöisen energian osuus on jo EU:n huipputasoa.

Lisätietoja:

Stefan Sundman, energiapäällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 040 – 535 0501