EU:n asetus laittomien hakkuiden vähentämiseksi asettaa puulle muita materiaaleja tiukemmat kriteerit

Tiedotteet |

Eurooppalainen ja suomalainen metsäteollisuus tukee toimia laittomasti hakatun puun kaupan estämiseksi ja on toiminut jo vuosien ajan vapaaehtoisesti laillisuuden varmistamiseksi. Uuden järjestelmän onkin hyväksyttävä jo olemassa olevat ja kehittyneet yritysten omat laillisuuden seurantajärjestelmät.

Turhalla byrokratialla asetuksen toimeenpanossa ei saa lisätä kustannuksia eikä heikentää EU:n alueella toimivan teollisuuden kilpailukykyä. Laittomia hakkuita ehkäisevät toimet on oltava toteutettavissa selkeästi ja kustannustehokkaasti. Myös EU:n ulkorajoilla rajamuodollisuudet on pidettävä sujuvina ja valvonta on järjestettävä otantaperusteisesti.

Asetuksen loppuvaihe on valmisteltu kiireellä, ja asetuksella luotavan järjestelmän soveltuvuus käytäntöön on jäänyt puolitiehen. Tämän vuoksi on tärkeää, että asetusta täydentävien toimeenpanosääntöjen valmistelussa paneudutaan käytännön toteutukseen ja valmistelu tehdään riittävin asiantuntijavoimin.

Asetuksella EU asettaa puulle muita materiaaleja tiukemmat kriteerit. Näin EU heikentää puutuotteiden kilpailukykyä verrattuna tuotteisiin, joilla ei ole vastaavia vaatimuksia. Huonossa tapauksessa tämä johtaa kestävän kehityksen vastaiseen kehitykseen, vaikka EU:n pitäisi kannustaa, ei rajoittaa uusiutuvien materiaalien kuten puun käyttöä. Puu on uusiutuva, kierrätettävä ja kestävästi tuotettu materiaali.

EU:n asetuksen tavoitteena on vähentää sellaisen puutavaran ja puutuotteiden tuontia EU:n markkinoille, joiden laillisuudesta ei ole takeita. Euroopasta hankittu puuraaka-aine ja siitä EU-alueella valmistetut tuotteet eivät muodosta laittomien hakkuiden riskiä. Alun perin asetuksen olikin tarkoitus kohdistua nimenomaan tropiikin metsien laittomia hakkuita vastaan.

Eurooppalainen paperiteollisuus on huolissaan siitä, että painotuotteet eivät ole asetuksessa mukana, vaikka ne ovat eurooppalaisia tuotteita potentiaalisempi laittoman kuidun lähde. Eurooppaan tuodaan painotuotteita noin 3,2 miljardin euron edestä vuosittain.

Lisätietoja:
Anu Islander, metsäasiantuntija, puh. 09-132 6678 tai 040 729 3678
Anders Portin, metsä- ja infrastuktuurijohtaja, puh. 
040 586 6179