EU sinetöi ilmastopaketin – Metsäteollisuuden tarpeet otettu pääosin huomioon

Tiedotteet |

EU:n parlamentti on tänään saanut päätökseen alkuvuonna 2008 annetun energia- ja ilmastopaketin käsittelyn. Sekä päästökauppaa että uusiutuvaa energiaa koskevissa direktiiveissä Suomen ja metsäteollisuuden erityispiirteet on otettu hyvin huomioon.

Metsäteollisuus on saamassa maksuttomat päästöoikeudet muutoin paitsi tehtailla tuotetun ja käytön sähkön osalta. 

EU-päätöksenteossa otettiin huomioon kansainvälisessä kilpailussa toimivat teollisuudenalat, jotka eivät voi siirtää päästökaupan aiheuttamia lisäkustannuksia lopputuotteidensa hintoihin. Valtaosa metsäteollisuuden päästöoikeuksista on jatkossakin maksuttomia, mikä kannustaa valmistamaan tuotteita Euroopassa, jossa tuotanto on tehokkainta ja aiheuttaa vähiten päästöjä. Ilmasto- ja energiatavoitteilla mitaten maailman tehokkaimmat metsäteollisuuslaitokset toimivat Suomessa.

 

Suomi piti myös viimeiseen asti kiinni siitä, että teollisuuden voimantuotantoa on käsiteltävä teollisten prosessien osana. Metsäteollisuuden voimantuotannon osalta yhteistä ymmärrystä ei kuitenkaan löytynyt. 

 

Suomalaiset europarlamentaarikot, MEP Eija-Riitta Korhola eturintamassa, edistivät voimakkaasti muutosehdotuksillaan näiden näkökulmien eteenpäin viemistä ja EU:n ilmastotavoitteen toteutumista.

 

Uusiutuvaa energiaa koskevaan direktiiviin saatiin sisällytettyä tavoitteeksi puun monipuolinen ja kasvava käyttö. Metsäteollisuuden biojalostamoiden kehitystyön kannalta on hyvä, että toisen sukupolven biopolttoaineet nähdään tehokkaana keinona lisätä uusiutuvan energian käyttöä liikenteessä. Jäsenmaat saavat myös itse päättää keinoista, joilla uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä lisätään.

 

Suomi on EU:n suurimpia uusiutuvan energian tuottajia. Suomessa on pitkään tehty hyvää kansallista energiapolitiikkaa, jonka vahvuuksien esiin tuominen EU:n energiapoliittisessa päätöksenteossa on ollut poikkeuksellisen mittava urakka.

 

Lisätietoja antaa:

Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6611 tai 040 – 535 0501

 

Metsäteollisuuden tuotanto perustuu uusiutuvaan raaka-aineeseen, joka sitoo ilmasta hiilidioksidia. Tuotteet voidaan kierrättää ja käyttää uusiutuvaksi energiaksi elinkaarensa päätteeksi samoin kuin muukin jalostukseen soveltumaton metsäbiomassa.