EU komission energiapaketti – Metsäteollisuus on komission kaipaama bioenergiaveturi

Tiedotteet |

EU komissio esittää kunnianhimoisia tavoitteita uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämiseksi 10.1.2007 julkistamassaan energiapaketissa. Erityisen suuren painoarvon saa bioenergia, jonka tuotannon veturina on jo pitkään toiminut eurooppalainen metsäteollisuus.

Bioenergiatavoitteissa maltti on valttia

Bioenergian tuotantoa voidaan lisätä kestävällä tavalla, kun biomassaa – kuten puuta – hyödynnetään järkevästi. Biomassaa on käytettävissä rajallinen määrä, joten sen käyttö on suunnattava kuluttajien tarpeita vastaaviin korkean jalostusasteen tuotteisiin. Energian tuottamiseen voidaan sen sijaan käyttää jalostukseen kelpaamatonta puuta. Bioenergian tuotantoa on edistettävä markkinatalouden lähtökohdista eikä yhteiskunnalle ja kuluttajille kalliiksi käyville tukimekanismeilla.

Suomella tai Euroopalla ei ole varaa polttaa työpaikkoja

Komission tiedonannossa arvioidaan, että biomassan energiakäyttö luo yli 140 000 uutta työpaikkaa. Bioenergian tuotannon ja biomassan jalostuksen on oltava tasapainossa. Bioenergian tuotannolla ei saa vaarantaa puunjalostusteollisuuden 3 miljoonaa eurooppalaista työpaikkaa, tuotantoa, strategiseen luonnonvaraamme perustuvaa osaamista tai niiden avulla luotavaa hyvinvointia.

Metsäteollisuuden menestyminen lisää automaattisesti bioenergian tuotantoa. Metsäteollisuus käyttää tehokkaasti sekä jalostukseen että bioenergian tuotantoon soveltuvan puun. Ei ole järkevää palata menneisyyteen polttamalla jalostuskelpoista uusiutuvaa raaka-ainetta. Metsäteollisuuden paperi- ja puutuotteet voidaan kierrättää ja elinkaarensa päätteeksi polttaa energiaksi. Ne ovat siten merkittävä bioenergian virta Keski-Eurooppaan ja muille markkinoille.

Taustatietoa toimituksille: Suomi on bioenergian tuotannossa edelläkävijä (katso linkki)

Komission lanseeraama teollinen vallankumous syntyy teollisuudesta

Komissio tavoittelee esimerkiksi energiatehokkuutta ja ilmastokysymysten ratkaisua, mitkä toteutuvat viimekädessä teollisuuden investoinneilla, osaamisella ja innovaatioilla.

Komission myönteinen suhtautuminen ydinvoimaan on tervetullut merkki energia- ja ilmastopolitiikan realismista. Lisäksi on tärkeää karsia lukuisia päällekkäisiä ohjauskeinoja ja tunnustaa turve uusiutuvaksi biomassaksi. Suomella ei ole varaa olla hyödyntämättä turvetta, jonka käytön markkinaehtoinen edistäminen parantaa merkittävästi energiaomavaraisuuttamme.

Taustatietoa toimituksille: Globaali ilmastopolitiikka on ainoa lääke ilmastomuutokseen ja Komissaari Verheugenin energia- ja ilmastoaloite on erittäin tervetullut (katso linkki)

Lisätietoja:

Anders Portin, johtaja, kestävä kehitys ja resurssit,
Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6610

Stefan Sundman, energia- ja infrastruktuuripäällikkö, kestävä kehitys ja resurssit,
Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6611

Ahti Fagerblom, energia-asiantuntija, kestävä kehitys ja resurssit,
Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6667

Globaali ilmastopolitiikka on ainoa lääke ilmastomuutokseen

Komissaari Verheugenin energia- ja ilmastoaloite on erittäin tervetullut

Suomi on bioenergian tuotannossa edelläkävijä