EU komissio tunnustaa teollisuuden järjestelmien luotettavuuden yritysten puun alkuperänseurannan järjestelmille

Tiedotteet |

EU komissio on antanut 17. lokakuuta lakialoitteen, jonka sisältämillä velvoitteilla pyritään varmistamaan Eurooppaan tuotavan puun ja puutuotteiden laillinen alkuperä.

 

EU:n FLEGT-ohjelmaan liittyvä lakialoite siirtää vastuun puutavaran ja puutuotteiden laillisuudesta niiden tuojille ja myyjille.

Suomalainen metsäteollisuus on tehnyt ensimmäisten joukossa pitkäjänteistä työtä tuontipuun alkuperän ja laillisuuden varmistamiseksi jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Yritykset noudattavat viejämaan virallisia määräyksiä ja ostavat puuta vain virallisilla asiakirjoilla.

EU:n lakiluonnoksen mukaan puuta tai puutuotteita EU-alueen markkinoille asettavilla yrityksillä on oltava toimivat järjestelmät puun tai puutuotteiden alkuperän seurantaan. Komissio lähtee aloitteessaan siitä, että yritykset pystyvät itse parhaiten luomaan toimivat järjestelmät, jotka ulkopuolinen osapuoli tai viranomainen varmentaa tai todentaa.

 Jatkossa tärkeä keskittyä todellisiin laittomuuksiin puun alkuperässä

"Yritysten vastuuseen perustuva järjestelmä on kustannustehokkaampi ja toimii varmemmin kuin järjestelmä, joka perustuu pelkästään viranomaisvalvontaan. Lakialoitteen jatkokäsittelyssä pitää keskittyä siihen osaan tuonnista, johon liittyy ongelmia eikä sälyttää ylimääräisiä velvoitteita yrityksille, joiden seurantajärjestelmät ovat jo kunnossa", sanoo metsä- ja infrastruktuurijohtaja Anders Portin Metsäteollisuus ry:stä.

Laittomasti hakattu puu on merkittävä ongelma erityisesti Euroopan ulkopuolella maissa, joissa on yleisiä laillisuuden valvontaan tai hallintoon liittyviä puutteita. Euroopassa puun alkuperäkysymykset ovat nousseet esiin, koska kuluttajat haluavat varmistua ostamansa puuraaka-aineen ja siitä tehtyjen tuotteiden kestävyydestä ja laillisuudesta.

Teollisuuden järjestelmien lisäksi kansallisten viranomaisten on kehitettävä toimintaympäristöä ja lainsäädäntöä siellä, missä puutteita esiintyy. EU:n on lisäksi edistettävä hyvien hallintotapojen kehittymistä myös alueensa ulkopuolella.

Lisätietoja antaa:

Anders Portin, metsä- ja infrastruktuurijohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 – 586 6179