Esite metsäteollisuudesta ja innovaatioista ilmestynyt

Tiedotteet |

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen rajallisuus lisäävät tarvetta kehittää niukkaresurssia prosesseja ja puhdasta teknologiaa. Suomen metsäteollisuus näyttää uuden biotalouden suuntaa kehittämällä asiakaslähtöisiä tuote-, palvelu ja teknologiainnovaatioita.

Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla

Suomen metsäteollisuuden tulevaisuus rakennetaan uusilla toimintatavoilla huipputeknologialla, poikkitieteellisillä ratkaisuilla sekä perinteistä metsäteollisuutta monipuolistavilla tuotteilla. Luomme jatkossakin merkittävää hyvinvointia metsäperustaisilla innovaatioilla ja biopohjaisella liiketoiminnalla.

Asiakkaiden ja kuluttajien tarpeiden muutokset, uusien teknologioiden antamat mahdollisuudet sekä tiivis eri alojen verkottuminen synnyttävät rajapintoja, joilla todennäköisimmin saadaan aikaan innovaatioita. Menestymisen avainominaisuuksia ovat kyky ennakoida näitä muutoksia sekä soveltaa muutoksia ja oppimaansa nopeasti käytäntöön. Suomen ainutlaatuinen metsäklusteri, osaamisen keskittymä, antaa tähän poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet.

Innovaatioesitteen sisältöä

  • Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 
  • Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä biotaloutta
  • Suomesta kilpailukykyinen innovaatio- ja osaamisympäristö
  • Eteenpäin maailman johtavana metsäklusterina
  • Puu- ja kuitutuotteiden uusia mahdollisuuksia
  • Tutkimusta ja kehitystä ympäristön hyväksi

Lataa esite täältä.

Lisätietoja:
Markku Lehtonen, tutkimus- ja kehityskoordinaattori, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6628,
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi