Entä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet?

Tiedotteet |

Perusteollisuuden alat käynnistivät helmikuussa ilmoituskampanjan, jonka tavoitteena on konkretisoida suomalaisen hyvinvoinnin ja vientiteollisuuden kohtalonyhteyttä sekä tuoda vaalikeskusteluun hyvän teollisuuspolitiikan merkitys.

Kemian-, metsä- ja  teknologiateollisuuden yhteisen  kampanjan tavoitteena on synnyttää keskustelua teollisuuden kilpailukyvyn ja viennin merkityksestä talouskasvun mahdollistajana sekä työpaikkojen ja suomalaisen hyvinvoinnin rakentajana. 

Perusteollisuus vastaa yhteensä yli 80 prosentista Suomen tavaraviennistä. Näillä teollisuudenaloilla on siten valtava vaikutus maamme talouteen.

Työtä, työtä, työtä tehdään – leipää, leipää, leipää saadaan

Päättäjien asialistan kärjessä on oltava toimintaympäristön, työn ja yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen Suomessa.

Seuraavan vaalikauden veroratkaisut joko tuovat tai vievät suomalaisia työpaikkoja ja omistamista. Verokeskustelua onkin syytä käydä näistä lähtökohdista.

Reilut pelisäännöt – suomalaisen tuotannon voitava lähteä samalta viivalta kansainväliseen kilpailuun

Tavoitteena on myös  konkretisoida  vientiteollisuuden toimintaympäristön kehitystarpeita erityisesti kilpailukykyisen energiapolitiikan ja jatkuvasti nousevien kuljetuskustannusten näkökulmasta.


Kun suomalaiset tehtaat voivat lähteä samalta viivalta kuin kilpailijamaiden tuotanto, niillä on tasavertaiset mahdollisuudet menestyä. Takamatkaa meille kertyy erityisesti muita maita korkeammista energiaveroista ja pitkistä kuljetusmatkoista vientimarkkinoille.

Montako kirjastoa 40 miljardilla eurolla saa?

Käy www.hyvinvoivasuomi.fi -sivulla ja tarkista hyvinvointilaskurilla kuinka monta koulua tai sairaalaa voi vientituloilla rakentaa tai kuinka monta urheilukenttää tai yliopistoa niillä voi ylläpitää. 

Laskurin tavoitteena on konkretisoida vientitulojen merkitystä arkielämän mittasuhteisiin muutetuilla esimerkeillä.

Kysy päättäjältä mitä hän aikoo tehdä vientiteollisuuden hyväksi

Verkkosivulla www.hyvinvoivasuomi.fi voit esittää kysymyksen valitsemallesi päättäjälle.  Parhaat kysymykset päivittyvät sivulle joka päivä.

Sanoma- ja aikakauslehdissä

Vientiteollisuuden kampanja koostuu viidestä erilaisesta ilmoituksesta, joista kolme on ilmestynyt sanomalehdissä ja kaksi julkaistaan aikakauslehdissä. Sanomalehti-ilmoitukset herättelivät lukijoita otsikolla "Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet?" Ensimmäisen ilmoituksen kuvituksena oli puolikas silta joen yli, toisessa uimahallin puolikas ja kolmannessa puolitettu raitiovaunu. 

Kampanja käynnistyi Helsingin Sanomien etusivun ilmoituksella sunnuntaina 13.2.2011. Sen jälkeen ilmoitukset julkaistiin sanomalehdissä eri puolilla Suomea.  Maaliskuuss pyörivät aikakauslehtien ilmoitukset.

Ilmoitusten allekirjoittajina ovat kemianteollisuuden, metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden etujärjestöjen lisäksi laajasti alojen palkansaajajärjestöt (klikkaa sivun alareunassa: Suomen hyvinvointia tuottamassa)

Lisätietoja:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, Metsäteollisuu ry
puh. 09 – 132 6645, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi