Ensimmäinen suurteollisuuden työehtosopimus 10.12.1945

Tiedotteet |

Paperiteollisuuden työehtosopimus 60 vuotta:

Ensimmäiset paperiteollisuuden yhtenäisiä työehtosopimuksia koskevat vaatimukset esitettiin 1920-luvun alussa. Vaatimukset torjuttiin, koska "työsuhteet järjestetään parhaiten ja onnellisimmin välittömästi työnantajan ja työntekijän välillä".

Heinäkuussa 1926 Suomen Paperi- ja puumassateollisuuden Harjoittajain Liitto ja Suomen Sahateollisuuden Työnantajaliitto asettivat kuitenkin toimikunnan neuvottelemaan liittojen suhtautumisesta "joukkosopimuksiin". Toimikunnan työ ei johtanut työehtosopimukseen, mutta kylläkin näiden liittojen yhdistymiseen 1927. Taloudellisen laman myötä työehtosopimuskeskustelut jäivät taustalle, kun palkkoja jouduttiin alentamaan.

Suhdanteiden paraneminen 1930-luvun alussa alkoi uudelleen vilkastuttaa työmarkkinoita. Paperiteollisuuden työnantajaliiton vuosikertomus vuodelta 1937 mainitsee, että oli entistä useammin alettu käyttää ns. palkkalupauksia. Työnantaja sitoutui määrätyksi ajaksi, yleensä noin vuodeksi, pitämään palkat ja urakkamaksut. Samana vuonna käynnistyi myös palkkojen tilastointi.

1940-luvun alun poikkeuksellisissa oloissa kysymys työehtosopimuksesta ei noussut vakavasti esiin. Syyskuussa 1944 STK ja SAK antoivat julkilausuman, jonka mukaan eräillä aloilla oli edellytyksiä liittojen välisten palkkasopimusten solmimiseen. Alimmaispalkkasopimukseen päästiin ensimmäisenä Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliiton ja Suomen Paperiteollisuuden Työnantajaliiton välillä marraskuussa 1944.

Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliiton ja Suomen Paperiteollisuustyöntekijöiden Liiton välillä allekirjoitettiin ensimmäinen työehtosopimus 10.12.1945. Tämä oli myös ensimmäinen suurteollisuuden työehtosopimus. Sopimuksen allekirjoittivat työntekijöiden puolesta puheenjohtaja Hj. Lappalainen ja järjestäjä Pentti Lundström, josta tuli myöhemmin Paperiliiton uusi puheenjohtaja. Työnantajien puolesta allekirjoittajina olivat työnantajaliiton toimitusjohtaja Justus Ripatti ja asiamies Aarne Levander.

Sopimus koski Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliiton jäsenten palveluksessa olevien paperi-, selluloosa- ja puuhioketyöläisten palkka- ja työoloja. Sopimus rakentui Ruotsin paperiteollisuuden, Pappersmasseförbundin, työehtosopimuksen pohjalle.  Neuvottelujen viime vaiheessa Paperiliitto muutti neuvottelukuntansa kokoonpanoa ennen kuin osapuolet pääsivät sopuun mm.  irtisanomisajan nostamisesta 7 päivästä 14 päivään, kolmivuorotyön työvuorojen määrästä sekä työantajien oikeudesta palkata myös järjestäytymättömiä työntekijöitä.

Sopimus allekirjoitettiin Kulosaaren Kasinolla, jossa myös saman päivän päätteeksi järjestettiin päivälliset. Kasino oli varattu kokonaisuudessaan tilaisuutta varten. Neuvottelukuntien puheenjohtajien astuessa päivällissaliin orkesteri kajautti ilmoille Porilaisten marssin. Päivällispuheissa STK:n toimitusjohtaja Erkki Karikoski ja SAK:n puheenjohtaja Erkki Härmä korostivat tapahtuman historiallista merkitystä.

9.12.2005

Lähde:

Esko Leskinen: Puurauha, 50 – Metsäteollisuuden työmarkkinatoimintaa,
Metsäteollisuuden Työnantajaliitto 1977