Ennätysmäärä koululaisia Metsämessuille ja yritysvierailuille

Tiedotteet |

Noin 9 000 koululaista ja opettajaa osallistuu Metsämessuille Helsingin Messukeskuksessa tänä vuonna. Metsäteollisuus ry on mahdollistanut matka-avustuksilla noin 1 700 oppilaan messumatkan.

Lisäksi lähes tuhat koululaista on saanut vuoden aikana avustusta vierailuille metsäteollisuuden tuotantolaitoksiin. 

Perjantaina 9.11., messujen koululaispäivänä, oppilaille ja heidän opettajilleen esitellään metsiä, metsäalaa ja alan moninaisuutta. Ammatinvalintaikäiset koululaiset pääsevät tutustumaan metsäalan eri ammatteihin ja monipuolisiin työmahdollisuuksiin.

Alan organisaatiot kutsuivat oppilasryhmiä messuille jo kuudennen kerran. Tapahtumaan on tullut vuosi vuodelta enemmän osallistujia.

”Suurin osa koululaispäivän kävijöistä on pääkaupunkiseudulta, mutta luokkia tulee Turkua, Parkanoa ja Imatraa myöten, yhdet ryhmät jopa Oulusta ja Kuusamosta asti”, kertoo koululaispäivän tarjontaa koordinoiva Maija Kovanen Suomen Metsäyhdistyksestä.

Koululaisryhmien sisäänpääsyn messuille tarjoavat Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen metsäkeskus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit ja Suomen Metsäyhdistys. Metsäteollisuus ry ja Suomen Metsäsäätiö tukevat pitkämatkalaisten koulujen kuljetuksia.

Metsämessujen lisäksi Metsäteollisuus ry myöntää oppilaitoksille kuljetusavustuksia alan yrityksiin suuntautuville vierailuille. Vuonna 2012 lähes tuhat koululaista opettajineen pääsi tutustumaan eri puolilla Suomea esimerkiksi puun istutukseen ja korjuuseen metsätyömailla sekä puunjalostukseen sahoilla ja tuotantolaitoksilla.

”Työelämään tutustuminen ja työelämätiedon lisääminen ovat tärkeä osa koulujen opetussuunnitelmaa. Metsäteollisuudessa työskentelee monia ammattilaisia erilaisilla koulutustaustoilla ja on hyvä, että nuoret pääsevät tutustumaan näihin omia koulutus- ja uravalintoja pohtiessaan. Vierailuilla voi nähdä, miten esimerkiksi biologian tai kemiantunneilla opittuja tietoja ja taitoja hyödynnetään käytännön työssä”, toteaa Metsäteollisuus ry:n koulutuspoliittinen asiantuntija Anne Kettunen.

Oppilaitokset voivat hakea kuljetusavustusta Metsäteollisuus ry:ltä jälleen ensi vuonna toteutettaville yritysvierailuille ja Metsämessuille.

Lisätietoja:
Maija Kovanen, suunnittelija, Suomen Metsäyhdistys, 045 6575 442
Anne Kettunen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Metsäteollisuus ry, 040 833 2288