Ennakoiva ja suunnitelmallinen työturvallisuustyö puolitti metsäteollisuuden työtapaturmat

Tiedotteet |

Metsäteollisuudessa sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat olleet alle teollisuuden keskiarvon jo neljä vuotta peräkkäin. Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen työhyvinvointi- ja työturvallisuustyö on vähentänyt sairauspoissaoloja ja tapaturmia merkittävästi. 

Viiden vuoden tarkastelujaksolla työtapaturmat ovat vähentyneet 65 prosenttia Suomen paperitehtaissa. Myös puutuoteteollisuudessa tapaturmien määrä on laskenut noin 50 prosenttia viidessä vuodessa. Koko metsäteollisuuden osalta sairauspoissaolot ovat vähentyneet keskimäärin 10 työtuntia yhtä työntekijää kohden neljän vuoden aikana.

Metsäteollisuuden yrityksissä on laajasti käytössä työhyvinvointia ja -turvallisuutta tukevia malleja ja käytäntöjä. Ennakoiva työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen on osa jokapäiväistä työn tekemistä ja työyhteisön kulttuuria.

– Mahdolliset työhön liittyvät riskit selvitetään ja poistetaan etukäteen, jotta työtapaturmat ja sairauspoissaolot voitaisiin välttää. Esimerkiksi työtapaturmien ehkäisemiseksi mahdollisiin vaaratilanteisiin puututaan jo ennakoivasti, työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen Metsäteollisuus ry:stä kertoo.

Työhyvinvoinnin merkitys on korostunut, kun ihmiset ikääntyvät ja samanaikaisesti olisi tarve jatkaa työuria. – Yritykset käyttävät kattavasti työterveyshuollonasiantuntijapalveluita ja –verkostoja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä, Lehtonen muistuttaa.

Teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi tarvitaan nykyistä enemmän joustavia tapoja tehdä töitä. Esimerkiksi työpaikkakohtaiset joustavat työaikaratkaisut tarjoaisivat yrityksille mahdollisuuden vaikuttaa kysynnän vaihteluihin ja sitä kautta kilpailukykyyn sekä huomioisivat työntekijöiden yksilölliset työaikatarpeet.

Lisätietoja: Työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen, Metsäteollisuus ry, puh. puh. 040 334 6585, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi