Ennakkoluulottomasti uusia käyttökohteita puulle

Tiedotteet |

Puutuoteteollisuuden myynnin arvo on Euroopassa yli 200 miljardia euroa. "Puun innovatiivisella käytöllä ja uusilla puutuotteilla määrää on helppo kasvattaa", sanoi Metsäteollisuus ry:n johtaja Antro Säilä Jyväskylässä 3.9. järjestetyssä syysriihessä.

"Puutuotealan uudet innovaatiot syntyvät asioiden ennakkoluulottomasta yhdistelemisestä sekä ennakkoluulottomista osaajista ja johtajista. Ala tarvitsee tulevaisuuden tekijöitä ja näkijöitä sekä vahvaa ymmärrystä markkinoista", sanoi Metsäteollisuus ry:n liiketoiminta- ja innovaatioympäristöstä vastaava johtaja Antro Säilä Jyväskylän puu- ja bioenergiamessuilla 3.9. järjestetyssä syysriihessä.  

Säilän mukaan kasvu alkaa pienestä, joten uskoa on oltava. Verkottuneet toimintatavat ja uudenlaiset liiketoimintamallit antavat pienemmillekin yrityksille mahdollisuuden uudenlaisiin tuotteisiin ja palveluihin. Vahvoja kasvuodotuksia on esimerkiksi komposiittituotteissa ja uudenlaisissa rakenneratkaisuissa. "Vaikean suhdannetilanteen ei pidä vähentää uskoa tulevaisuuteen, vaan on pidettävä huoli siitä, että nousun alkaessa olemme iskukunnossa", jatkoi Säilä.  

Kehittämisen kannalta kotimarkkinoiden rooli on tärkeä  

"Suurin osa puutuotteista päätyy rakentamiseen. Kotimaan rakentaminen on suomalaisen puutuoteteollisuuden suurin yksittäinen markkina-alue. Ihmisten asumistarpeet eivät muutu virtuaalisiksi, joten kasvu jatkuu. Puun suosio rakentamisessa perustuu sen hyvään kilpailukykyyn." nosti Säilä esiin puurakentamisen kehityssuuntia. Hän korosti myös asiakkaan toiveiden ja tarpeiden ymmärtämisen tärkeyttä.  

Yli 40 prosenttia puutuoteteollisuuden tuotannosta käytetään Suomessa. Kotimarkkinoiden rooli uuden kehittämisessä ja kokeilussa onkin tärkeä. Tästä syystä esimerkiksi suuren mittakaavan puurakentamiselle tarvitaan nyt sopivia paikkoja ja hankkeita.  

Suomessa käytetään vuosittain sahatavaraa runsas kuutiometri henkilöä kohden. Muualla Euroopassa kulutus on vain vajaa 0,3 kuutiota asukasta kohden. Suomalainen sahateollisuus tuottaa 15 prosenttia Euroopan (EU25) sahatavarasta.  

Puu on ainoa merkittävä uusiutuva rakennusmateriaali  

Puu on ainoa merkittävä uusiutuva rakennusmateriaali, joka voidaan kierrättää ja käyttää elinkaaren lopussa energiaksi. Tulevaisuuden energiaratkaisut liittävät alan yhä tiiviimmin energiapolitiikan kokonaisuuteen. Puuta käyttämällä on mahdollista lisätä energiatehokkuutta rakentamisessa ja hidastaa ilmastomuutosta.  

Lisätietoja:
Antro Säilä,
Johtaja, Liiketoiminta- ja innovaatioympäristö,
Metsäteollisuus ry,
puh. 040 589 1891