Energiaveromuutokset toimeksi viivyttelemättä

Tiedotteet |

Valtioneuvoston energia- ja ilmastoselonteon ehdotus teollisuuden sähköveron puolittamisesta on askel oikeaan suuntaan. Metsäteollisuuden käyttämän sähkön verotuksesta tulisi kuitenkin luopua kokonaan, kuten Ruotsissakin on tehty. Etenkin tehtailla tehokkaasti omaan käyttöön tuotetun ja käytetyn sähkön vapauttaminen verorasitteista olisi perusteltua. Sähköveromuutoksen tulisi astua voimaan pikaisesti jo tällä hallituskaudella, koska energian hintaa korottanut päästökauppa on jo käynnissä. Valtioneuvosto hyväksyi eduskunnalle annettavan selonteon tänään torstaina 24. marraskuuta 2005.

Metsäteollisuuden näkökulmasta selonteossa olevat bioenergian lisäkäytön edistämistavoitteet ovat varsin kunnianhimoisia. Biopolttoaineiden käytön edistäminen on kannatettavaa, mutta puuta jalostavien yritysten raaka-aineen saatavuus on samalla turvattava. Päästökauppa ei saa ohjata metsäteollisuuden raaka-ainetta polttoon.

"Raaka-aineeksi kelpaavan puun jalostaminen kierrätettäviksi tuotteiksi työllistää ja kasvattaa kansantuotetta moninkertaisesti suoraan polttoon verrattuna. Siksi metsäteollisuuden kannalta onkin myönteistä, että puun jalostuskäyttö on selonteossa nostettu ensisijaiseksi käyttökohteeksi", sanoo Metsäteollisuus ry:n energia- ja ympäristöpäällikkö Stefan Sundman. "Strategia ei kuitenkaan esitä ratkaisuja ongelmiin, joita purua raaka-aineenaan käyttävät levy- ja paperitehtaat kohtaavat jo tänään, kun päästökauppa uhkaa kaksinkertaistaa monien polttoaineiden hinnan", hän muistuttaa.

Selonteossakin käsiteltyjen kansainvälisten ilmastopoliittisten sopimusten lähtökohtana tulisi tulevaisuudessa olla EU:n päästökaupan sijaan merkittävästi laajempi osallistuminen päästöjen vähentämiseen. Globaali energiatehokkaan teknologian edistäminen olisi oikea vaihtoehto Kioton pöytäkirjan mallisille maakohtaisille päästökiintiöille, jotka ovat aiheuttaneet lukuisia ennakoimattomia ongelmia eurooppalaiselle teollisuudelle.

Lisätietoja:

Stefan Sundman, energia- ja ympäristöpäällikkö, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6611, 040 535 0501, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Pertti Laine, johtaja, teollisuuspolitiikka, Metsäteollisuus ry