Energiaveroleikkurin kehittäminen tarjoaa kansallisen ratkaisun vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi

Tiedotteet |

Mikäli kaikki suunnitellut energiaverojen korotukset toteutetaan, metsäteollisuuden energia- ja polttoaineverot nousevat 95 miljoonaa euroa.

Syksyllä 2009 hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta lupasi huolehtia metsäteollisuuden energiaverotuksen kilpailukykyisyydestä, kun kävi ilmi, että Kela-maksun kompensoimiseksi suunnitellut veronkorotukset nostaisivat teollisuuden energiaverot moninkertaisiksi keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna.

Energiaverojen palautusjärjestelmän eli ns. energiaveroleikkurin muuttamisesta on päätettävä direktiivin sallimissa rajoissa, jotta teollisuuden energiaverot saadaan laskettua kilpailijamaiden tasolle.

Energiaveroleikkuria on uudistettava mahdollisimman pian ja verot, jotka ylittävät 0,5 prosenttia jalostusarvosta, on palautettava kokonaan. Järjestelmää on myös muutettava siten, ettei energiaveroleikkuri kohtele eri yrityksiä eri tavoin. Mikäli leikkuria ei muuteta nykymallista, yritysten välille syntyy veronkorotusten ja Kela-maksun alennuksen nettovaikutuksena erittäin suuria kustannuseroja. 

Suomen energiaverot ovat jo nyt merkittävästi suuremmat kuin kilpailijamaissa. Esimerkiksi Ruotsin metsäteollisuus ei maksa energiaveroa lainkaan, joten sillä on Suomen metsäteollisuuteen verrattuna 70 miljoonan euron kustannusetu. Mikäli Suomen veroleikkuria ei lupauksista huolimatta muuteta, ero Ruotsin hyväksi kasvaa jopa 130 miljoonaan euroon.

Metsäteollisuuden kuljetuksiin ja puunkorjuuseen kohdistuu myös 25 miljoonan euron kustannuslisä, mikäli ehdotetut polttoaineiden veronorotuksen toteutetaan. Dieselöljyn ja moottoripolttoöljyn veronkorotusten vastapainoksi tuleekin kuljetus- ja työkonealan yrityksille luoda kustannusvaikutukset eliminoiva veronpalautusjärjestelmä.

Lisätietoja antaa:
Stefan Sundman, energia- ja infrastruktuurijohtaja,
Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6611