Energiatehokkuussopimus laajenee – metsäteollisuudesta myös sahat ja levyteollisuus mukaan

Tiedotteet |

Tänään 4.12. allekirjoitetaan uuden sukupolven energiantehokkuussopimus. Sopimus kattaa aiempaa laajempana myös pienet ja keskisuuret energiankäyttäjät: myös saha- ja levyteollisuusyritykset voivat liittyä sopimukseen mukaan.

 Allekirjoitettavan puitesopimuksen osapuolina ovat kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM), Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) sekä teollisuuden toimialajärjestöt. Toimialajärjestöt ja EK sitoutuvat edistämään energiansäästöä ja jäsenistönsä liittymistä energiansäästösopimukseen.

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja elinkeinoelämän väliseen vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen sisältyy energian käytön ja tuotannon tehostamispotentiaalien kartoitus sekä säästösuunnitelman laadinta ja sen toteutus. Sopimukseen mukaan liittyvät yritykset sitoutuvat energiatehokkuuden jatkuvaan seurantaan ja uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon mahdollisuuksiensa mukaan.

Vapaaehtoinen energiatehokkuussopimus on joustava ja tehokas tapa tehostaa energian käyttöä ilman normiohjaukseen liittyviä kielteisiä vaikutuksia. Energiatehokkuutta parantamalla voidaan vähentää myös hiilidioksidi- ja muita päästöjä.

Metsäteollisuuden vuotuiset energiakustannukset ovat noin miljardi euroa, joten energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää. Mitä tehokkaammin energiaa käytetään, sitä merkittävämpiä kustannussäästöjä saavutetaan. Tehokkuuteen ja energian säästöön kannustavat paitsi taloudelliset kannustimet, myös vastuu ympäristöstä.

Metsäteollisuudessa energiankäyttö on kasvanut hitaammin kuin tuotanto, koska ala on investoinut jatkuvasti  energiatehokkuuteen. Energiansäästön sopimuskaudella 1998 – 2005 metsäteollisuus investoi energiatehokkuuteen noin 115 miljoonaa euroa. Sopimustoiminnan avulla toimiala säästi  noin 0,5 terawattituntia sähköä sekä 2 terawattituntia lämpöä ja polttoaineita. Tämä vastaa noin 120 000 omakotitalon vuotuista sähkö- ja lämpöenergiankulutusta laskettuna tavanomaisen omakotitalon kulutuksella 20 000 kWh/a.  

Metsäteollisuus on investoinut 2000-luvulla lähes miljardi euroa bioenergiaan. Näillä toimenpiteillä muun muassa massa- ja paperiteollisuuden hiilidioksidipäästöt on pidetty vuoden 1990 Kioto-tasolla, vaikka tuotanto on samaan aikaan kasvanut yli 40 prosenttia.

Lisätietoja:

Ahti Fagerblom, energia-asiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6667 tai 040 820 9763