Energiatehokas puurakennus valittu Suomen ympäristökeskuksen uudeksi toimitaloksi

Tiedotteet |

Energia- ja ekotehokas puurakennus "Apila" voitti Senaatti-kiinteistön ja Suomen ympäristökeskuksen järjestämän kansainvälisen suunnittelukilpailun ympäristökeskuksen uudesta toimipaikasta.

Helsingin Viikkiin rakennettavan Synergiatalon on tarkoitus toimia energia- ja ekotehokkaan rakentamisen suunnannäyttäjänä.

Voittaneessa ehdotuksessa oli pienin energiankulutus ja pienimmät 30 vuodelle lasketut energiankäytön ja rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöt. Rakennuksen mitoitus soveltuu hyvin puurakentamiseen ja tavoitteena on rakennuksen päämateriaalien mahdollisimman vähäinen hiilijalanjälki. Viikin Synergiatalon on määrä valmistua syksyllä 2013.

Voittaneen ehdotuksen tekijöinä ovat Arkkitehtitoimisto JKMM Oy ja ECADI (East China Architectural Design & Research Institute Co., Ltd.) Lisäksi työryhmään kuuluivat LOCI Maisema-arkkitehdit Oy, Finnmap Consulting Oy sekä Ins. tsto Granlund Oy.

Puurakentamisen lisääminen ympäristön parhaaksi

Lisäämällä puun käyttöä rakennusmateriaalituotannon ilmastopäästöt vähenevät. Kun myös rakennusten energiatehokkuus paranee, kertautuu puurakentamisen ympäristöä säästävä merkitys.

Puurakentamisen kehittämistä on vuoden 2010 syksyllä selvitetty kahdessa eri työryhmässä, jotka molemmat saivat raporttinsa valmiiksi joulukuun alussa. Kummassakin raportissa korostetaan puurakentamisen ekologisuutta ja ilmastohyötyjä.

Rakentamisen palomääräyksien uudistamista ehdottanut työryhmä esittää muun muassa puun käyttömahdollisuuksien laajentamista puukerrostaloihin ja julkiseen rakentamiseen. Tulevassa toimitalossa toteutuukin ehdotus puun käytön lisäämisestä julkiseen rakentamiseen.  

Rakentamismääräysten ja erityisesti palomääräysten uudistus antaa mahdollisuuden kehittää Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyistä puurakentamista. Tämä luo osaltaan edellytykset merkittävien esimerkkikohteiden rakentamisen kotimaahan.

Lisätietoa: Mikko Viljakainen, puurakentamisen päällikkö, Metsäteollisuus ry, p. 09 132 6625