Energiapolitiikka merkittävässä roolissa – Suomesta modernin biotalouden tiennäyttäjä

Tiedotteet |

Valtioneuvoston pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaan sisältyy tavoite turvata kohtuuhintaisen sähkön saanti. Suomella on mahdollisuus nousta biotalouden edelläkävijäksi uusiutuvan puun monipuolisena hyödyntäjänä.

Tämä edellyttää, että metsäteollisuudelle turvataan riittävä sähkön saanti kilpailukyisellä kustannustasolla.

Metsäteollisuudella on teknologia, osaaminen sekä tuotannollinen infrastruktuuri seuraavan sukupolven biojalostamojen rakentamiseksi. Ala on jo Euroopassa uusien biotuotteiden kehittämisen edelläkävijä. Biopolttoaineiden lisäksi puusta ja sen ainesosista jalostettavat biokemikaalit, -muovit ja -komposiitit laajentavat metsäteollisuuden toimintakenttää suomalaisia hyödyttäen.

 

Metsäteollisuuden uusiin tuotteisiin liittyvien hankkeiden eteneminen edellyttää pitkäjänteistä energiapolitiikkaa. Biojalostamoiden ja alan muiden investointien saaminen kotimaahan edellyttää, että kustannukset, sähkön saatavuus, energiapolitiikan ohjauskeinot ja verotus ovat kilpailukykyisellä tasolla. Valtion energiapolitiikan on oltava suunnitelmallista ja ennakoitavaa, jotta Suomi voi kilpailla menestyksellisesti metsäteollisuuden tulevaisuuden tuotteiden valmistuksesta.


Ilmakehän hiiltä sitovien, kierrätettävien ja biohajoavien tuotteiden lisäksi metsien kestävä käyttö lisää Suomen kansantalouden varallisuutta poikkeuksellisen paljon. Raaka-aine jalostetaan vientituotteiksi pääosin maamme rajojen sisäpuolella ja jalostuksella luodaan arvoketjun eri vaiheissa työtä ja verotuloja erityisesti aluetalouksille.

 

 

Lisätietoja antaa:

Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. puh. 09 – 132 6611 tai 040 – 535 0501